Brede steun voor motie 101 hectare kruidenrijk grasland

Villa_welgelegen_-_paviljoenslaan.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 18 mei 2021 om 14:00

Brede steun voor motie 101 hectare kruidenrijk grasland

Urgenda, LTO en Pure Graze hebben de handen ineen geslagen om 1001 hectare aan grasland kruidenrijk te maken. Kruidenrijk grasland is gezond voor koeien, bodem, klimaat en milieu, maar de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan de aankoop van graszaad.

In oktober 2020 startte daarom Urgenda samen met LTO Nederland en Pure Graze een actie om boeren tijdelijk 50% korting te geven op de aanschaf van een kruidenrijk zaadmengsel. Dit mengsel bevat bijna twintig verschillende soorten grassen, klavers en kruiden, en biedt een betere habitat aan insecten en daardoor ook aan vogels. Doordat de klavers stikstof binden, is stikstofkunstmest op deze hectares overbodig en dat scheelt CO2.  

De actie was zo’n groot succes onder boeren, dat de crowdfunding achterliep en de verkoop tijdelijk werd stilgezet. Er staan nu nog steeds boeren in de wachtrij om mee te doen. De provincies Noord-Brabant, Groningen, Utrecht en Gelderland doneerden afgelopen maand ieder voor 101 hectare aan de crowdfunding-campagne (€ 15.000). In deze vier provincies kunnen boeren sinds begin dit jaar weer met korting bestellen.

De ChristenUnie vindt dat deze niet alleen sympathieke, maar ook uiterst effectieve actie voor tal van provinciale doelen (biodiversiteit, klimaat etc.) ook de steun van de Provincie Noord-Holland verdient en daarom hebben we een motie ingediend met als dictum:

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om net als de provincies Noord-Brabant, Groningen, Utrecht en Gelderland €15.000 te doneren aan de crowdfunding-campagne voor 101 hectare kruidenrijk grasland.

Met uitzondering van Forum voor Democratie stemden alle Statenleden in met deze motie. 

Deel dit bericht