ChristenUnie wil heldere voorwaarden voor verdere investering in zonnefietspaden

pexels-los-muertos-crew-8853509.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 11 oktober 2021 om 14:00

ChristenUnie wil heldere voorwaarden voor verdere investering in zonnefietspaden

ChristenUnie Noord-Holland staat voor een duurzame wereld waar we zuinig omgaan met grondstoffen. Daarom hechten wij veel waarde aan initiatieven die leiden tot de opwekking van duurzame energie. Eén van deze initiatieven is de ontwikkeling van zonnefietspaden, waarbij zonnepanelen worden verwerkt in het wegdek van fietspaden.

ChristenUnie Noord-Holland staat voor een duurzame wereld waar we zuinig omgaan met grondstoffen. Daarom hechten wij veel waarde aan initiatieven die leiden tot de opwekking van duurzame energie. Eén van deze initiatieven is de ontwikkeling van zonnefietspaden, waarbij zonnepanelen worden verwerkt in het wegdek van fietspaden. Deze technologie zorgt niet alleen voor duurzame energie, maar bespaart ook een heleboel openbare ruimte waar anders zonnepanelen geplaatst zouden worden. 

Helaas hebben verschillende proeven, zoals bij Krommenie, met zonnefietspaden niet in alle gevallen tot de gewenste resultaten geleid. Zo zijn de onderhoudskosten voor het fietspad hoog en is er regelmatig sprake van schade aan de weg. Tegelijkertijd was de duurzame opbrengst erg hoog.

Op maandagmiddag 11 oktober vond er een stemming plaats in de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland. Er werd gestemd over een nieuwe proef met zonnefietspaden. ChristenUnie Noord-Holland heeft voor een nieuwe proef gestemd. Doorslaggevend voor de fractie is:

  • Ditmaal doet de provincie het niet op eigen houtje maar zijn er meerdere partners betrokken bij het project. Hierdoor is er sprake van risicospreiding; 
  • Eerdere ervaringen met zonnefietspaden worden meegenomen om toekomstige problemen te voorkomen; 
  • De opbrengst van de zonnepanelen worden dankzij de proeven steeds groter terwijl de kosten sterk zijn afgenomen; 
  • ChristenUnie Noord-Holland staat voor innovatieve verduurzaming. Dit project draagt hieraan bij. 

Deel dit bericht