Berichten geschreven door Michel Klein

 1. Lege weg.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 30 januari 2024

  ChristenUnie stelt kritische vragen over SolaRoad

  Recent kwam het bericht naar buiten dat SolaRoad ophoudt te bestaan. SolaRoad was een bedrijf dat zich bezighield met de integratie van zonnepanelen in fietspaden, busbanen en autowegen. In 2014 werd in opdracht van de provincie Noord-Holland het eerste stukje fietspad met zonnepanelen groots geopend in Krommenie, maar al snel bleken er veel gebreken te zijn: het fietspad kampte keer op keer met storingen, bleek lang niet zoveel energie op te wekken als verwacht en ging om de haverklap stuk door vorst of regenwater. Ook andere projecten kampten met dergelijke problemen. Ondanks de uitvoering van meerdere pilots en de doorvoering van verbeteringen in de techniek is succes uitgebleven.

  Lees verder
 2. Windmolens.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 13 november 2023

  ChristenUnie teleurgesteld over afwijzen windmolens Noorder IJplas

  Maandag 13 november hebben de Provinciale Staten gesproken over het afgeven van een zogenaamde "concept Verklaring Van Geen Bedenkingen" (VVGB) voor het plan van vier energiecoöperaties om een vergunning aan te vragen voor de plaatsing van drie windmolens bij de Noorder IJplas. De meerderheid van PS heeft zich uitgesproken tegen dit project. De ChristenUnie is daar zeer teleurgesteld over omdat we daarmee een belangrijk onderdeel van de regionale energiestrategie niet kunnen realiseren.

  Lees verder
 3. Windmolens weiland.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 6 november 2023

  Lees hier de bijdrage van Michel Klein bij de Algemene Beschouwingen

  Op 6 november was de bespreking van de Begroting 2024 van de provincie Noord-Holland. Namens de ChristenUnie Noord-Holland sprak onze fractievoorzitter Michel Klein bij de provinciale Algemene Beschouwingen. Hij ging daarbij in op een duurzame economie, woningbouw en een goed openbaar vervoer. Lees zijn bijdrage hieronder.

  Lees verder
 4. Rijtjeshuis.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 21 oktober 2023

  ChristenUnie pleit voor oplossing isolatie spouwmuren

  Op 2 augustus jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die grote gevolgen heeft voor de isolatie van woningen. Volgens de raad moet een eigenaar van een bestaande woning die spouwmuren wil isoleren eerst voldoende ecologisch onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Een endoscopisch onderzoek is hierbij niet voldoende; dat volgt uit de zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit betekent in de praktijk dat er een langdurig ecologisch onderzoek gedaan moet worden, waardoor spouwmuurisolatie ongeveer twee keer zo duur wordt en een jaar wachttijd gaat kennen. 

  Lees verder
 5. Industrie en natuur.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 2 oktober 2023

  ChristenUnie Noord-Holland wil snelle actie om gezondheid omwonenden TATA Steel te verbeteren

  De ChristenUnie heeft met 6 andere partijen een spoeddebat aangevraagd in de Provinciale Staten over het RIVM-rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er een directe relatie bestaat tussen de uitstoot van TATA Steel en de kans om ziek te worden. Het bevestigde officieel de jarenlange zorgen die er bestaan over de effecten van TATA Steel op de gezondheid van de omwonenden. Daarbij kwam vorige week ook naar buiten dat al in 1977 bekend was dat de hoeveelheid schadelijke PAKS in de omgeving van TATA véél hoger was dan elders in het land, en dat de oorzaak – toen al – ‘waarschijnlijk de Kooksfabriek 2’ was.

  Lees verder
 6. Provinciehuis in Haarlem
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 17 juli 2023

  Lees hier de bijdrage van Michel Klein bij het coalitieakkoord

  Voorzitter, graag wil ik de coalitiepartijen namens de ChristenUnie complimenteren met het bereiken van een akkoord. Zoals gezegd in het debat na de verkiezingen, denken wij dat het goed is dat deze 4 grootste partijen in de Staten - die verschillende groepen Noord-Hollanders representeren - met elkaar aan de slag gaan om aan oplossingen te werken voor de uitdagingen waar we voor staan. De titel van het akkoord is mooi: “Verbindend vooruit!”. Graag wil ik met u reflecteren over het akkoord aan de hand van beide woorden.

  Lees verder
 7. Flatje
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 10 juli 2023

  ChristenUnie verzet zich tegen vergunning ‘groene Barbapapa’ in Naarden

  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 10 juli heeft de ChristenUnie vragen gesteld over het in stand houden van de omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex in Naarden door de gemeente Gooise Meren. Volgens de partij is de vergunning in strijd met het bestemmingsplan. Eerder bevestigde het provinciebestuur, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie, dat dit inderdaad het geval is.

  Lees verder
 8. Pont Amsterdam
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 10 juli 2023

  ChristenUnie blijft aandringen op tweede pont in Velsen

  De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de geplande afschaling van de dienstregeling van de pont over het Noordzeekanaal bij Velsen. Begin mei stelde de ChristenUnie alvragen naar aanleiding van het bericht dat de GVB één pont bij Velsen uit dienst wil nemen. Deze pont zou het GVB willen inzetten als reservepont in Amsterdam.

  Lees verder
 9. Waddenzee.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 10 juli 2023

  ChristenUnie wil dat provincie subsidie voor het maaien van waterplanten in het Gooimeer in stand houdt

  Sinds 2017 neemt de provincie de leiding in het maaien van waterplanten in het Gooimeer. De provincie heeft een subsidieregeling in het leven geroepen en extra menskracht beschikbaar gesteld. Op deze manier worden gemeenten ondersteunt in het beheer. Helaas is er begin dit jaar besloten deze hulpmiddelen niet meer beschikbaar te stellen, terwijl de overlast van waterplanten in het Gooimeer blijft aanhouden.

  Lees verder
 10. we_want_you_stellenanzeige.jpg(mediaclass-fancybox.c6510c0e15414667d97bb714e21d090f477317ed).png
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 27 juni 2023

  ChristenUnie Noord-Holland zoekt fractiemedewerker!

  Heb jij zin in een uitdagende en inhoudelijke parttime politieke functie? Heb jij affiniteit met de provinciale thema’s zoals Natuurbeheer, Landbouw, Wonen, Openbaar Vervoer, Energietransitie of Klimaat? Dan is de ChristenUnie in Noord-Holland wellicht naar jou op zoek!

  Lees verder