Start

Maak werk van woningbouw!

woningenmaandag 12 februari 2018 15:18 De ChristenUnie-SGP is blij met het "Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw". Eindelijk ligt er een pakket concrete maatregelen om de wachtlijsten aan te pakken. lees verder

Akkoord met Windpark Spuisluis; morele plicht voor goede oplossing woonbootbewoners

Sluizen IJmuidenmaandag 12 februari 2018 14:03 Windturbines zorgen regelmatig voor discussie en daarom pleit de ChristenUnie-SGP al jarenlang voor het realiseren van windmolens in industrieel gebied, met name in het Noordzeekanaalgebied. Windturbines passen beter in een industriƫle omgeving dan in het open landschap. lees verder

60-100 miljoen extra nodig voor Pallas?

NRGdinsdag 19 december 2017 16:46 Uit een brief die door topambtenaren van de ministeries van Financiƫn, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Volksgezondheid, Welzijn & Sport is verstuurd naar de informateur gestuurd is, blijkt dat er voor het realiseren van Pallas 60-100 miljoen euro extra geld van de overheid noodzakelijk is. lees verder

GS erkent: klimaat steeds belangrijker in mobiliteitsvraagstukken

Sloterdijkmaandag 18 december 2017 14:31 In Koers NH 2050 staat ten aanzien van vervoer dat individuele keuzevrijheid het uitgangspunt is. Op zich een loffelijk streven, maar wat gaan we doen als de individuele keuzevrijheid onevenredig schade toebrengt aan andere belangrijke provinciale doelstellingen? lees verder

"Laat eenzijdige focus op groei los"

Provinciehuismaandag 18 december 2017 13:57 Het Koersdocument stelt grote ambities rondom klimaatverandering en versterking van natuur en biodiversiteit. Tegelijkertijd wordt in het document gesteld dat dit in balans moet zijn met economisch groei. Maar de vraag is of dit kan. lees verder

Nieuwsarchief