Sluiten kolencentrale "game-changer" Waddengebied

Waddenzeemaandag 03 oktober 2016 14:48

In het Waddenfonds werken provincies en gemeenten samen, die in of aan de Waddenzee liggen en met dit fonds worden allerlei ontwikkelingen gefinancierd en gecoördineerd die de Waddenzee moeten versterken.

Het Waddengebied is een uniek stuk van Nederland. Met dit investeringskader worden een aantal grote opgaven vastgesteld waarin in de komende 10 jaar gewerkt gaat worden vanuit het Waddenfonds, aangestuurd door de gezamenlijke waddenprovincies. Meer dan de helft van het geld gaat naar deze grote opgaven. De ChristenUnie-SGP kan zich vinden in de deze keuzes en is van mening dat het Waddenfonds op deze manier een goede bijdrage kan leveren aan het gebied. Het kader is ook zorgvuldig tot stand gekomen met input van veel partijen. 

Er wordt in het investeringskader gesproken over "game-changers", grote projecten die veel invloed hebben op de toekomst van het Waddengebied. Er liggen belangrijke - economische - kansen in het vergroenen van het industriecluster in het Eems-Dollardgebied "door het faciliteren van innovatieve ‘gamechangers’ en pilotprojecten op het gebied van bioraffinage, circulaire economie en energietransitie". 

In dat kader is er een opgave waar de ChristenUnie-SGP aandacht voor wil vragen, de opgave "Eems-Dollardgebied in balans". Juist hier in de Eemsdelta ligt een grote kans op een "game-changer" van formaat. Er staat daar sinds kort een enorme kolencentrale de draaien die evenveel CO2 uitstoot als 3 miljoen auto’s, jaarlijks 100 ton fijnstof, 2 miljoen kilo en 570 kilogram aan zware metalen, waaronder 95 kilogram kwik, uitstoot. En met name de stikstofoxide is zeer schadelijk voor kwetsbare natuurgebieden. Het sluiten van die centrale is een enorme game-changer.

De ChristenUnie-SGP geeft het college van Gedeputeerde Staten graag de suggestie mee om draagvlak te zoeken in het bestuur van het Waddenfonds en met alle betrokken partijen een beroep te doen op de landelijke overheid om deze centrale te sluiten.

« Terug