Twijfels rondom reactor Petten ernstige situatie

NRGdinsdag 04 oktober 2016 09:51

Haarlem- op maandag 3 oktober werd in Provinciale Staten een interpellatiedebat gehouden over de kernreactor in Petten. Aanleiding was de aanhoudende stroom van geruchten over de veiligheid van de reactor en de problemen over hoe wordt omgegaan met het opruimen van kernafval.

De kernreactor van Petten is in de afgelopen tijd veel in het nieuws is geweest en dat is geen goed signaal. Twijfels over veiligheid van een kernreactor hebben altijd een grote impact en ook voor de overheid ligt hier een dwingende en dringende taak. Het zorgen voor veiligheid voor haar burgers is immers een essentiële taak van de overheid.

Tot nu toe stond het toezicht door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) niet ter discussie, maar sinds de uitlatingen van mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de stichting Maatschappij en Veiligheid en de oud-voorzitter van Onderzoeksraad Voor Veiligheid, maken wij ons zorgen over de kwaliteit van dat toezicht. De heer Van Vollenhoven schreef "Welk belang dienen zij? Het bestuurlijke of publieke?" En verder "De politiek moet onderzoeken of er wel een balans bestaat tussen de twee verantwoordelijkheden: die van de overheid en die van organisaties?"

De vraag over de veiligheidssituatie is nauw verbonden met de kosten die gemaakt moeten worden om het historische afval op te ruimen. Die kosten drukken op de bedrijfsvoering en er wordt gesuggereerd dat de beroerde financiële situatie ook van invloed is op de keuzes rond veiligheid. Minister Kamp heeft vrijdag bekend gemaakt 40 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het opruimen van het afval, maar tegelijk aangegeven dat niet bekend is of het genoeg is. Dat is dus geen oplossing voor de druk die dit legt op de keuzes van het NRG rondom het stilleggen van de reactor.

Op 24 oktober heeft het college van Gedeputeerde Staten een overleg met minister Kamp en de fractie van de ChristenUnie-SGP verzoekt het college van Gedeputeerde Staten het volgende aan de orde te stellen:

  1. Kan het college van GS in het gesprek op 24 oktober met minister Kamp ook aan de orde stellen dat er twijfels bestaan over de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het toezicht door de ANVS, en aandringen op het wegnemen van de twijfels via een onderzoek?
  2. Kan het college van GS minister Kamp vragen de verantwoordelijkheid voor het opruimen van het historische afval geheel over te nemen?

Er is ook nog discussie over "historisch afval". Wat dat laatste betreft is de ChristenUnie-SGP van mening dat de kosten voor het opruimen van het nieuwe afval gewoon betaald moet worden uit de bedrijfsvoering en zonder steun vanuit het Rijk of de Provincie op een goede en verantwoorde wijze conform wet- en regelgeving uitgevoerd moet worden. Voor "historisch afval" ligt dat anders; dat is een probleem wat gezamenlijk opgelost moet worden, maar het kan niet zo zijn dat het afval wat nu geproduceerd wordt door de overheid moet worden opgeruimd.  

« Terug