"Willen wij meer of minder klimaatbeleid?"

ijsbergmaandag 14 november 2016 12:08

De ChristenUnie-SGP heeft met verbazing deze vraag gelezen in de Begroting 2017 van de Provincie Noord-Holland. De energietransitie is een geweldige uitdaging voor de provincie om ervoor te zorgen dat we klimaatneutraal zullen worden. In dat kader is deze vraag volkomen bizar. Fractievoorzitter Michel Klein:

Een grote uitdaging voor de provincie is het vormgeven van de energietransitie en ervoor te zorgen dat we klimaatneutraal zullen worden. Maar, meneer de voorzitter, als ik naar de provincie kijk zie ik daar twee verschillende provincies. Als eerste de provincie van de mooie woorden en vergezichten. Een provincie die bijvoorbeeld via het Inter Provinciaal Overleg aanbiedt om in 2050 energieneutraal te zijn en die de regering vraagt om een bindende klimaatwet. Dat is de provincie waarvan ik houd!

Maar dan is er ook nog de provincie die een programmabegroting schrijft waarin het woord "klimaat" vooral voorkomt in het woord "vestigingsklimaat". En de twee keer dat dit woord wel gaat over de toestand van de aarde? Ik zal het u voorlezen. Bij doel 4.2.1, het duurzaamheidsdoel, staat "er wordt met ingang van 2016 - 2017 stuctureel bezuinigd op de budgetten voor klimaat" (pagina 77). En als omgevingsfactor in het programma Milieu staat: "Landelijk beraadt men zich op het energie- en klimaatbeleid tot 2050. Dit zal ook in meerdere of mindere mate moeten worden vertaald naar de provincie Noord-Holland." (pagina 68).

Willen wij meer of minder klimaatbeleid? Staat dat er echt? Ja, het staat er echt! Wil de provincie vooroplopen of of een hindermacht zijn? Ik houd me vast aan dat eerste beeld! Juist nu, nu het machtigste land ter wereld haar ogen en oren dreigt te sluiten voor de feiten.

Wij hebben drie concrete initiatieven om dat te realiseren.

Ten eerste, en die oproep is een beetje zoals de Romeinse senator Cato Maior keer op keer opriep om Carthago te vernietigen: laat het onzinnige en redeloze maximum op het opgesteld vermogen windenergie vallen; de motie daarover is zojuist ingediend door de Partij voor de Dieren.

Ten tweede: laat de provincie zelf echte groene stroom inkopen. Uit onderzoek van mijn fractie is gebleken dat de stroom die de provincie gebruikt, een hoeveelheid van 13.000 MWh, helemaal niet echt groen is, maar grotendeels geproduceerd wordt door... een kolencentrale op de Maasvlakte. Dat kan toch niet de bedoeling zijn... Wij dienen daarom deze week een initiatiefvoorstel in om als provincie alleen stroom in te kopen die echt duurzaam is opgewekt, het liefst in onze eigen provincie. Alleen zo kan de provincie echt werk maken van haar mooie woorden en haar inkoopkracht aanwenden om daadwerkelijk een verschil te maken.

Ten derde willen wij dat de provincie zich in gaat zetten om bij de dragen aan de vergroening van de scheepvaart. De uitstoot van zeeschepen in het IJmond havengebied moet en kan minder. De ferry van DFDS Seaways in Rotterdam is aangesloten op walstroom, maar de ferry in IJmuiden verstookt tijdens zijn wachttijd onnodig diesel. En dat geldt ook voor de cruiseschepen in Amsterdam. Wanneer die stil liggen aan de kade, nu nog aan de Piet Heinkade, verstoken ze 700 liter diesel per uur, dat is net zoveel als een file van meer dan 600 vrachtwagens. Wij willen dat de provincie een voortrekkersrol gaat vervullen om walstroom voor zeeschepen te gaan realiseren. Dat is niet eenvoudig, want het heeft te maken met BTW op stroom, met standaardisering van aansluitingen, met voorzieningen, maar het is wel nodig. Wij zullen later dit jaar komen met een initiatiefvoorstel om als provincie een coördinerende en voortrekkersrol te vervullen.

« Terug