Meer innovatie en duurzaamheid in Europastrategie

europa.jpgvrijdag 10 februari 2017 15:35

Haarlem - De Europese Unie is een belangrijke partner voor de provincie Noord-Holland. Europese subsidies worden besteed in Noord-Holland, maar ook qua regelgeving heeft de provincie regelmatig te maken met "Brussel".

In de Europastrategie worden zaken genoemd waarvoor Noord-Holland specifiek aandacht vraagt in Europa, in aanvulling op de gezamenlijke lobby met Utrecht en Zuid-Holland. Er staan een aantal prioriteiten waar de ChristenUnie-SGP het van harte mee eens is zoals goede aandacht voor de rol van de landbouw en met name ook de zaadveredeling. Ook de focus op Smart Mobility kunnen wij onderschrijven. Slimme manieren van vervoer hebben de toekomst; niet het eindeloze uitbreiden van het aantal vierkante meters asfalt. Goede onderwerpen om ook in Brussel hoog op de agenda te zetten.

Verduurzaming van de industrie is erg belangrijk voor Noord-Holland, maar in de strategie wordt vooral aangegeven wat er niet mag gebeuren. En er is veel aandacht voor het tegenhouden van verduurzaming wanneer het onze werkgelegenheid zou kunnen gaan raken. Strenge regels zouden vooral een risico vormen voor werkgelegenheid bij Tata Steel en KLM. Echter, het instandhouden van werkgelegenheid, die gerelateerd is aan achterhaalde economische activiteiten is niet de eerste prioriteit. Focus op fossiele brandstoffen of ongebreidelde bouwzucht is naar de toekomst niet meer houdbaar. 

In plaats daarvan zouden we moeten inzetten op echte innovatie; innovatie die eerlijke banen creeert die wel toekomst bestendig zijn en een versterking zijn van een hoogwaardige kenniseconomie. Het mag dus wel iets ambitieuzer: inzetten om de industrie zodanig te verduurzamen dat Nederland en Noord-Holland weer koploper worden in Europa.

« Terug