Referendumverordening

Stemmenmaandag 06 februari 2017 16:51

Noord-Holland heeft een referendumverordening, waarin staat aangegeven op welke wijze burgerinitiatieven kunnen leiden tot een referendum. De huidige verordening kent echter een paar hiaten, waardoor deze niet werkbaar is.

Fractievoorzitter Michel Klein heeft namens de ChristenUnie-SGP zitting gehad in de werkgroep, die deze verordening heeft onderzocht en een aantal aanbevelingen heeft gedaan. Een lastige positie, want als ChristenUnie-SGP zijn wij geen voorstander van referenda. In zijn bijdrage zette Michel Klein het volgende betoog:

"Meneer de voorzitter, mijn fractie, en ik in het bijzonder, ervaren deze voordracht als een moeilijke spagaat. Een onwerkbare verordening is niet goed. In de commissie heb ik daarom meegedacht vanuit een technische rol om te adviseren hoe een werkbare refendumverordening eruit zou kunnen zien. Tegelijkertijd is mijn fractie een groot voorstander van de representatieve democratie. De referenda in de afgelopen periode hebben niet bijgedragen aan ons vertrouwen in dit middel.

Tegelijkertijd is input van inwoners en burgers voor het beleid van essentieel belang. Er zijn mooie voorbeelden van onlinesystemen die het publieke debat ondersteunen, bijvoorbeeld argu.co. Wij zouden liever gaan experimenten met dit soort vormen van meepraten dan referenda organiseren. Al met al zal ik in mijn politieke rol nu tegen deze verordening stemmen. Het is volgens ons niet goed te verantwoorden nu in te stemmen met een kostbare exercitie om een verordening uit te werken als wij nu al weten dat we uiteindelijk tegen de verordening zullen stemmen."

« Terug