UPDATE: Keuze vervuilende dienstauto's leidt tot extra debat

BMW IIdinsdag 21 maart 2017 19:07

Haarlem - naar aanleiding van de vragen van de ChristenUnie-SGP over de keuze voor vervuilende nieuwe dienstauto's voor het vervoer van de leden van Gedeputeerde Staten is in de commissie Economie, Energie en Bestuur een stevige discussie geweest met als resultaat dat aanstaande donderdag 23 maart een extra debat gevoerd gaat worden waarin GS zich kan verantwoorden.

Fractievoorzitter Michel Klein: "In de beantwoording van onze vragen gaf GS aan dat zuinigere auto’s op andere criteria niet zouden voldoen aan de eisen die gesteld worden voor dienstauto’s. Echter, we hadden aan een kort onderzoek voldoende om te ontdekken dat exact dezelfde auto als de door GS gekozen diesel met een D-label ook beschikbaar is als hybride variant met energielabel A en slechts éénderde van de CO2-uitstoot! De antwoorden van GS snijden daarom geen hout. De ChristenUnie-SGP vindt het dan ook onbegrijpelijk dat GS voor deze vervuilende variant heeft gekozen, omdat deze in tegenspraak lijkt met de ambitie van het college van Gedeputeerde Staten om de CO2 uitstoot van de eigen organisatie terug te dringen en als provincie zelf het goede voorbeeld te geven in eisen aan duurzaamheid."

De ChristenUnie-SGP heeft daarom in een eerder stadium samen met de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren aan GS de volgende vragen gesteld:

  1. Is GS het met ons eens dat dieselauto’s met een energielabel D niet zo goed passen bij de ambities van dit college op het vlak van duurzaamheid?
  2. Heeft GS ook uitstootvrije auto’s meegenomen in de afweging voor nieuwe dienstauto’s?
  3. Wat waren de wegingsfactoren van de verschillende criteria die tot de keuze voor de dieselauto’s heeft geleid? Specifiek: welke weging had de uitstoot van auto’s?
  4. Is GS het met ons eens dat de lease van dieselauto’s met een D-label voor vervoer van bestuurders anno 2017 een keuze is die maatschappelijk en ecologisch moeilijk te verantwoorden is?
  5. Klopt het dat de portefeuillehouder Inkoop dezelfde gedeputeerde is als de portefeuillehouder Duurzaamheid?
  6. Is GS het met ons eens dat auto’s ten behoeve van vervoer van bestuurders anno 2017 tenminste een A-label moeten hebben en het liefst uitstootvrij moeten zijn?
  7. Is GS bereid haar keuze te herzien en, opnieuw mede gebruikmakend van de expertise van de chauffeurs, te kiezen voor uitstootvrije auto’s of in ieder geval auto’s met een A-label?

Uit de beantwoording van GS bleek glashelder dat GS niet van zins is om de keuze te heroverwegen en tevens acht GS het prima ecologisch en maatschappelijk verdedigbaar om in een vervuilende auto met D-label rond te rijden. De ChristenUnie-SGP deelt deze opvatting niet en heeft na enig onderzoek deze kwestie aanhangig gemaakt in de commissie Economie, Energie en Bestuur. 

In de commissie EEB ontstond de nodige ophef over deze kwestie, met name omdat exact dezelfde auto in een veel minder milieubelastende uitvoering beschikbaar is. Het resultaat van deze ophef is een extra agendapunt op de commissie EEB aanstaande donderdag 23 maart, waarin verantwoordelijk gedeputeerde Loggen de keuze van GS mag komen verdedigen. 

De getoonde foto is afkomstig uit een BMW-commercial

« Terug