Zorgen over proces rond Kustpact

Strandbannerdonderdag 16 maart 2017 10:06

Het Kustpact leeft in Noord-Holland. Veel mensen maken zich zorgen over de doorgaande bebouwing aan de kust en zoeken naar manieren om de kust, het landschap en de natuur te beschermen. De ChristenUnie-SGP deelt deze zorgen en was daarom nogal ontstemd dat GS zonder bespreking in de Provinciale Staten het pact ondertekend heeft, terwijl er een motie was aangenomen om PS te laten reageren.

Al in het najaar tijdens de vergadering van 14 november moet het Gedeputeerde Staten duidelijk zijn geworden dat Provinciale Staten zeer veel belang hechten aan een zorgvuldige behandeling van het Kustpact. Er is grote maatschappelijke onrust over de kustbebouwing en hoe de prachtige Noord-Hollandse kustlijn beschermd kan worden. En juist daarom is er de urgentie om helderheid te krijgen over het aanpassen van het beleid. Dit heeft geleid tot een motie waarin PS aan GS heeft verzocht om vóór de ondertekening van het Kustpact geïnformeerd te worden over de inhoud en de gelegenheid te krijgen daarop te reageren.

Onverlet het feit dat het landelijk Kustpact een startdocument is en de inhoudelijke discussie nog moet plaatsvinden, heeft GS niet op een serieuze manier aan dit verzoek voldaan. De ChristenUnie-SGP is dan ook van mening dat dit een valse start is. Nog voordat de inhoudelijke discussie over wat we wel en wat we niet willen toestaan langs de kustlijn en het duingebied losbarst, is er al ruis op de lijn en dat vinden wij zorgelijk. Juist als het gaat om de bescherming van onze kustlijn en de grote toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van onze kust, dan kunnen we niet zorgvuldig en transparant genoeg handelen. 

De ChristenUnie-SGP hoopt dat dit signaal afdoende is en dat de verdere inhoudelijke inkleuring van het kustpact en daarmee de visie wat we met de kustlijn en het duingebied voor ogen hebben, op een goede manier zal plaatsvinden. 

« Terug