Akkoord met Windpark Spuisluis; morele plicht voor goede oplossing woonbootbewoners

Sluizen IJmuidenmaandag 12 februari 2018 14:03

Windturbines zorgen regelmatig voor discussie en daarom pleit de ChristenUnie-SGP al jarenlang voor het realiseren van windmolens in industrieel gebied, met name in het Noordzeekanaalgebied. Windturbines passen beter in een industriële omgeving dan in het open landschap.

Het voorstel voor plaatsting van windmolens bij de Spuisluis voldoet aan deze voorwaarde en daarom staan wij hier positief tegenover. De ChristenUnie wil binnen één generatie volledig overschakelen op duurzame energie en om dat te realiseren zijn er concrete maatregelen noodzakelijk. Inhoudelijk heeft de ChristenUnie-SGP dan ook geen bezwaren tegen het voorstel om Windpark Spuisluis te realiseren. Het voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en dat is voor dit moment het belangrijkste criterium. 

Wel zijn er een paar rafelrandjes. In de eerste plaats liggen er al meer dan veertig jaar een aantal woonboten die weg zullen moeten als dit plan uitgevoerd gaat worden. Formeel liggen deze woonboten er illegaal, maar die situatie bestaat wel al meer dan veertig jaar en dat betekent dat je niet zonder meer deze woonboten kunt verwijderen. Als betrouwbare overheid kun je niet verschuilen achter formalistische argumenten, maar moet je meewerken aan een fatsoenlijke oplossing, die recht doet aan de werkelijke situatie van de afgelopen veertig jaar.

Een tweede punt betreft de effecten van windturbines op fijnstof. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat het plaatsen van windturbines niet voor een toename van fijnstof in de regio zal zorgen, maar het is wel wat ongemakkelijk dat we dit niet in de toekomst kunnen monitoren. Een van de conclusies is dat het zo weinig effect heeft, dat het niet meetbaar is. Daarom pleit de ChristenUnie-SGP ervoor om in de geregelde stofmonitoring expliciet de vraag mee te nemen of er een verandering te zien is die mogelijkerwijs toegeschreven kan worden aan de windmolens

De toezegging van gedeputeerde Van der Hoek dat hij zich zal inspannen om een fatsoenlijke oplossing te vinden voor de woonbootbewoners, was voor ons voldoende om in te kunnen stemmen met het realiseren van Windpark Spuisluis. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart