Brede samenwerking in oppositie leidt tot alternatieve voorstellen voor miljoenenimpuls in groen, openbaar vervoer, natuur en veiligheid

Logo'smaandag 26 maart 2018 14:30

GroenLinks, ChristenUnie- SGP, Partij voor de Dieren, SP en 50Plus hebben de krachten gebundeld en presenteren tijdens de Provinciale Staten vergadering samen een alternatief bestedingsplan voor de reserve van 25 miljoen euro die de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) willen instellen voor de aanleg van de Duinpolderweg.

Er bestaat veel weerstand tegen een nieuwe weg dwars door de Bollenstreek. De oppositiepartijen vinden het voornemen om een reserve van 25 miljoen in te stellen zonder dat duidelijk is of de weg er überhaupt wel komt, voorbarig en zonde. De oppositiepartijen bundelden de krachten en dienen vandaag gezamenlijk een voorstel in om extra te investeren in groen, openbaar vervoer, natuur en veiligheid.

Gedeputeerde Staten hebben de reserves van de provincie tegen het licht gehouden op verzoek van Provinciale Staten. Dat leverde 69 miljoen euro op. Provinciale Staten hebben aangegeven het geld alleen opnieuw te willen vrijgeven, als de plannen in deze coalitieperiode uitgegeven kunnen worden. Dat lijkt voor Duinpolderweg, waarover nog grote onduidelijkheid bestaat, een onhaalbare kaart. Maar dat maakt deze coalitie schijnbaar niets uit.

De partijen komen gezamenlijk met een aantal alternatieve voorstellen voor de besteding van de 25 miljoen. Zita Pels, GroenLinks: “Wij vinden dat de provincie Noord-Holland veel groener en socialer kan. Er zijn veel grotere opgaven dan het aanleggen van weer nieuw asfalt. Wij hopen dat de coalitie dit proces van de hele Staten laat zijn.”

Vanuit GroenLinks wordt er een voorstel gedaan om 5 miljoen vrij te maken voor het verbeteren van leefgebieden voor weidevogels in agrarische gebieden. Daarnaast wordt er binnen het alternatieve plan nog bijna 4 miljoen gereserveerd voor een directe impuls in de natuur. Bram van Liere, Partij voor de Dieren: “Investeren in plantaardig voedsel en groene speelpleinen is belangrijker dan geld achter de hand houden om asfalt aan te leggen.”

Michel Klein, fractievoorzitter van de Christenunie-SGP: ‘Er liggen kansen voor het oprapen om natuur te versterken, OV te verbeteren en boeren te ondersteunen in hun wens de biodiversiteit te vergroten. Wij investeren liever in deze concrete voorstellen dan dat we het geld oppotten voor de halfzachte plannen rondom een Duinpolderweg. Daarover wordt al tientallen jaar gesproken, dus de urgentie ontgaat ons.”

Ook wordt er geïnvesteerd in OV en een veilige rotonde op de N236. Wim Hoogervorst, SP: “Met de miljoenen kan er voor worden gezorgd dat buslijnen in het noorden van onze provincie, die dreigen te worden opgeheven, gewoon in stand kunnen blijven. Daarmee wordt de leefbaarheid, maar ook de bereikbaarheid in het gebied op peil gehouden. De extra investering zorgt dat de kwaliteit en kwantiteit van het lijnennet niet verder wordt aangetast.”

De provincie zal de komende jaren verder vergrijzen en er zullen meer seniorenwoningen nodig zijn. Olga de Meij, 50+ stelt voor dat de provincie een WoonZorgwijzer ontwikkeld, naar voorbeeld van de provincie Zuid-Holland, zodat diverse betrokken zoals corporaties en ontwikkelaars, de zorg applicatie kunnen gebruiken om wonen met zorg te verbeteren.

De samenwerkende partijen maken ook geld vrij voor cultuur. Zo wordt er bijgedragen aan het nog op te richten holocaust monument en wordt er weer geld vrijgemaakt voor de herdenking van de Februaristaking.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart