Bundeling krachten in openbaar vervoer niet ten koste van kwetsbare doelgroepen

nhmaandag 11 juni 2018 13:56

Er zijn nogal wat vormen van openbaar vervoer; de Connexxionbus, de Buurtbus, de Belbus, de Rode Kruisbus, de Seniorenbus, de Makadobus, Leerlingenvervoer etcetera. Allemaal goede initiatieven die in de vervoersbehoefte van velen voorzien. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook als je buiten de randstad woont en niet beschikt over eigen vervoer.

De fractie van de ChristenUnie-SGP is dan ook positief over initiatieven die de bedoeling hebben om het openbaar vervoer in het landelijk gebied te versterken. Een onderzoek naar bundeling van de verschillende vormen van vervoer kan dan ook nuttig zijn, maar wij vinden dat doel moet zijn om het vervoer te verbeteren, niet zozeer om de efficiëntie te verhogen. Betere efficiëntie moet ten gunste komen van onze inwoners en niet als argument dienen om te bezuinigen.

In het voorstel is expliciet opgenomen dat rekening gehouden moeten worden met de mogelijke kwetsbaarheden van de doelgroepen. Daar zijn wij erg blij mee. Doelgroepvervoer is niet voor niets doelgroepvervoer. Sommige gebruikers zijn niet gebaat bij extra drukte of onrust. Voor sommige doelgroepen, zoals voor mensen met bepaalde vormen van autisme, is juist de continuiteit en rust van het doelgroepenvervoer voorwaardelijk voor vervoer. Juist dan zijn veranderingen, zeker voor schoolgaande jeugd, funest voor hun ontwikkeling en prestaties op school en dat moet voorkomen worden. 

Wij benadrukken daarom dat het belang van het monitoren van dat de kwaliteit en kwantiteit van het vervoer, en roepen op om ook de ervaring van gebruikers daarin mee te nemen, zodat we ook kunnen aantonen dat het daadwerkelijk ten goede komt van onze inwoners. 

Op beide punten hebben we een toezegging gehad en daar zijn wij erg blij mee. 

« Terug