Fractielid Joke Hoogendoorn: "zet bermen in voor Inscecten Hoofd Structuur"

Opmeer kruidenrijk graslandmaandag 09 juli 2018 14:38

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid insecten in Nederland drastisch is afgenomen en dat is niet alleen slecht nieuws voor veel andere soorten, zoals weidevogels, maar ook voor de voedselproductie.

Maar liefste tweederde van de populatie is verdwenen in een periode van 25 jaar en daar moet hoognodig iets aan gedaan worden. De zorgen over de insectenpopulatie worden dan ook breed gedragen en er komen steeds meer initiatieven van de grond om hier iets aan te doen, maar het is niet voldoende.

Wij pleiten er daarom voor om te kijken hoe we de provinciale wegen en vaarwegen kunnen inzetten om een netwerk te creëren waarlangs insecten prima kunnen gedijen en zo een dekkend netwerk door de provincie kunnen vormen. Nederland bestaat immers voor 3% uit bermen, die gebruikt kunnen worden om insectvriendelijk te maaien en in te zaaien.

Na de positieve reacties bij de bespreking in de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu heeft Michel Klein aangekondigd in de aankomende vergadering van een Provinciale Staten met een motie te komen met het verzoek aan Gedeputeerde Staten om hiermee aan de slag te gaan. Fractielid Joke Hoogendoorn heeft inmiddels het nodige onderzoek verricht en in de vergadering van Provinciale Staten van 9 juli heeft Michel Klein een motie ingediend met als strekking de volgende opdrachten aan het College van Gedeputeerde Staten: 

 1. Een Insecten Hoofd Structuur (IHS) uit te werken als integraal onderdeel van het 
  initiatief ͞Landschappelijke inpassing en biodiversiteit provinciale (vaar)weg
 2. Daartoe samen met gemeenten, natuur- en landbouworganisaties, boeren
  Waterschap en deskundigen een actieplan af te spreken en uit te voeren dat de groei
  van het aantal insecten stimuleert, lopende initiatieven op het gebied van
  biodiversiteit verbindt en witte vlekken in insectvriendelijke gebieden opvult;
 3. Dit actieplan te baseren op twee pijlers:
  A. Het op korte termijn creëren van een netwerk van insectvriendelijke gebieden
  door te zorgen voor overbruggingen met planten en bloemen die gunstig zijn
  voor insecten;
  B. Een denktank met deskundigen samenstellen die in kaart brengen hoe het
  ervoor staat met de insectenpopulatie in Noord-Holland en wat de grootste
  bedreigingen zijn, met als doel vast te stellen welke maatregelen op de lange
  termijn belangrijk zijn om de insectengroei in Noord-Holland te stimuleren;
 4. De bermen van provinciale (vaar)wegen in te zetten voor het creëren van dit netwerk
  en de keuze voor de jaarlijks aan te pakken bermen mede hierop te baseren;
 5. Indien extra budget noodzakelijk is, een voorstel en de dekking daarvoor aan de
  Staten voor te leggen;

De volledige motie kunt u hier downloaden.

« Terug