Stop met langjarige contracten sponsoring!

Eurosmaandag 09 juli 2018 10:50

De provincie Noord-Holland sponsort een aantal grote prestige evenementen, zoals Jumping Amsterdam, en niet iedereen is even enthousiast over deze sponsoring. De ChristenUnie-SGP is hier in ieder geval niet gelukkig mee; een overheid moet in de eerste plaats zorgen voor veiligheid, welzijn en welvaart van alle inwoners en het is de vraag of dit soort evenementen daaraan bijdragen.

In de eerste plaats is het goed om ons te realiseren wat sponsoring precies is. Anders dan subsidiëring, waarbij het gaat over het deels financieren van doelen die de provincie wil bereiken, gaat het bij sponsoring alleen om de meerdere eer en glorie van de provincie. We geven geld omdat we willen dat de naam van de provincie genoemd wordt. De ChristenUnie-SGP is echter niet bang dat Noord-Holland van de kaart verdwijnt - althans niet vanwege een gebrek aan naamsbekendheid.

Het gaat ook om forse bedragen: in de Kaderbrief het voorstel wordt gedaan om € 480.000 euro per jaar te reserveren voor sponsoring in de periode 2020 – 2022, terwijl in 2019 verkiezingen voor Provinciale Staten zijn. Het is daarom verstandig om de nieuwe Staten in 2019 alle ruimte te geven om het sponsorbeleid voor de periode 2020 tot 2023 vorm te geven en nu nog geen besluit te nemen over de reserveringen van middelen voor de sponsoring na 2019.

Het argument dat evenementen niet meer kunnen voortbestaan zonder bijdrage van de provincie is een signaal dat sponsoring het verkeerde middel is. Het staat de initiatiefnemers altijd vrij een verzoek in te dienen en als er goede argumenten zijn om dit soort evenementen te sponsoren, dan willen we daar best verder over nadenken, maar het is te makkelijk, ook voor dit soort evenementen, om op voorhand al te kunnen rekenen op een provinciale bijdrage. 

En specifiek voor wat betreft Jumping Amsterdam zijn er ook andere oplossingen; kijk eens hoe andere provincies paardensport stimuleren en hoe succesvol die daarin zijn. Voor de wereldbekerwedstrijden is er dan ook niets aan de hand; die kunnen prima voortbestaan zonder deze provinciale sponsoring. 

Statenlid Michel Klein heeft daaarom samen met de Partij voor de Dieren, 50+ en GroenLinks een motie ingediend met als strekking dat de sponsorovereenkomsten afgesloten worden tot uiterlijk 2019, zodat de nieuwe Staten zich kunnen buigen over de periode 2020-2022 en daarbij de argumenten kunnen wegen die door de initiatiefnemers worden ingebracht. 

De volledige motie kunt u hier downloaden. 

« Terug