Provinciale Staten schuiven besluit over aantal duo-commissieleden opnieuw voor zich uit

Provinciehuis in Haarlemwoensdag 19 september 2018 11:11

Het presidium van de Provinciale Staten, het overlegorgaan van fractievoorzitters, heeft afgelopen maandag nog geen beslissing genomen over het aantal duo-commissieleden. Dat onderwerp stond op de agenda naar aanleiding van een onderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd door Debat.nl.

Momenteel mogen fracties één duo-commissielid benoemen, wat betekent dat leden van kleine fracties hun aandacht moeten verdelen over meerdere van de vier provinciale commissies. Het eindrapport van onderzoeksorganisatie adviseerde om het mogelijk te maken verschillende duo-leden te benoemen. Volgens de onderzoekers “raakt de agendadruk de fracties in ongelijke mate” en voldoet uitbreiding aan de argumenten van “juridische juistheid, democratische rechtvaardigheid en praktische passendheid”. Na vele eerdere discussies lag er nu een helder advies van een externe organisatie die het functioneren van de staten onder de loep had genomen.

De vertegenwoordigers van de coalitiepartijen en de SP wilden dit advies echter niet overnemen. Argumenten die werden genoemd waren “de kiezer heeft gekozen voor sommige partijen minder mensen af te vaardigen” en “kleine fracties moeten kiezen welke onderwerpen ze willen behandelen”. Daarmee was er geen meerderheid voor het opvolgen van het advies in de volgende statenperiode.

Mevrouw Kocken van GroenLinks benadrukte dat extra duo-commissieleden de kwaliteit van de democratie ten goede komt. De heer Van Liere (Partij voor de Dieren) deed een oproep om de afspraken over dit onderwerp “toch vooral een vrije kwestie” te maken en geen onderdeel te laten zijn van de komende coalitie-onderhandelingen. Namens de ChristenUnie-SGP onderstreepte de heer Klein dit verzoek, en memoreerde hij dat in de vorige coalitie-onderhandelingen hierover stilzwijgende afspraken zijn gemaakt die niet in het coalitieakkoord terecht zijn gekomen. Hij vond dit “raken aan de integriteit” van het bestuur. “Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat het transparant is waarom besluiten worden genomen”.

De commissaris van de Koning, de heer Remkes, concludeerde dat er op dit moment geen meerderheid is voor een advies over de verandering van de werkwijze en dat de nieuwe staten daarover moet besluiten. “We kunnen niet verbieden dat hierover wordt gesproken tijdens de coalitieonderhandelingen, maar u heeft het moreel appèl gehoord”, sloot hij af.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart