Achterhouden cruciale informatie aanleiding tot opzeggen vertrouwen

Provinciehuis met traliesmaandag 08 oktober 2018 11:48

Voor de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 zijn er een aantal varianten onderzocht en een bijkomende uitdaging is dat het tracé dwars door Unesco Werelderfgoed "De stelling van Amsterdam" loopt. Het aanleggen van de weg kan deze status in gevaar brengen en dat zou een groot verlies zijn voor de hele provincie. ICOMOS, het adviesorgaan van Unesco, heeft deze varianten onderzocht en vastgesteld dat geen van de varianten tot een positief advies aan Unesco zal leiden. 

Om duidelijkheid te krijgen of aanpassing van de ontwerpen tot een andere beoordeling zou kunnen leiden, heeft het college van Gedeputeerde Staten in 2017 aan ICOMOS deze vraag voorgelegd. ICOMOS heeft deze vraag getoetst aan de eerdere adviezen en het antwoord was glashelder: geen enkel van de huidige alternatieven kan de goedkeuring van ICOMOS wegdragen, ook niet de verdiepte aanleg van de golfbaanvariant. Ook het wijzigen van de vormgeving of de wijze van aanleggen leidde niet tot aanpassing van het advies van ICOMOS, maar voor het college van Gedeputeerde Staten was dat geen aanleiding om deze uiterst relevante informatie te delen te Provinciale Staten. 

De fracties van de ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de SP hebben regelmatig gevraagd naar de opvattingen van ICOMOS om deze te kunnen betrekken bij de besluitvorming over de verbinding A8-A9. Naast het oplossen van de verkeersknelpunten in onder andere Krommenie, is het behoud van de status als werelderfgoed voor de meeste politieke partijen van cruciaal belang en daarmee is de mening van ICOMOS als adviesorgaan van Unesco van groot gewicht. 

Op 21 juni 2018 is in de commissie Mobiliteit & Financiën uitgebreid over dit onderwerp gesproken en door meerdere partijen gevraagd naar de opvattingen van ICOMOS. Het feit dat het college al meer dan een half jaar eerder op de hoogte was van het standpunt van ICOMOS, maar daarover Provinciale Staten niet heeft geinformeerd, is een kwalijke zaak. De volksvertegenwoordiging mag erop rekenen tijdig en volledig geinformeerd te worden. Ook is het goed denkbaar dat de bespreking in de commissie een ander resultaat zou hebben gehad indien de mail van ICOMOS gedeeld was met de commissieleden. Het kan dan ook niet anders dan de discussie opnieuw aan te gaan op basis van de juiste informatie. 

Diep teleurgesteld

In plaats van te erkennen dat de mail van ICOMOS gedeeld had moeten worden met Provinciale Staten, reageerde het college van Gedeputeerde Staten afwijzend. Fractievoorzitter Michel Klein "Meneer de voorzitten, ik ben flabbergasted, zoals je dat in mooi Nederlands zegt. GS begint met een hautain college over wat de verschillende rollen zijn en de suggestie dat PS er allemaal niks van snapt. Dan geeft gedeputeerde Post een ongekende en onterechte sneer naar de pers. De pers die in dit geval zeer feitelijke en zorgvuldig heeft gerapporteerd, zonder suggestief en tendentieus te zijn. Meneer de voorzitter, ik ben diep teleurgesteld."

Het achterhouden van informatie en de weigering om de besluitvorming op dit punt opnieuw te agenderen, was voor GroenLinks, de SP en de ChristenUnie-SGP aanleiding om het vertrouwen in het college op te zeggen met een motie van wantrouwen.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart