"Zonder Formule 1 sneller naar een duurzame provincie"

Formule 1.jpgmaandag 12 november 2018 12:26

Met het aanbod van Formula One Management Limited om in 2020 een Formule 1 Grand Prix te organiseren op het circuit van Zandvoort, wordt druk gespeculeerd over de haalbaarheid van het organiseren van dit evenement. En mede vanwege het succes van Max Verstappen zijn er veel enthousiaste geluiden over dit voornemen. Maar is het ook echt een goed idee?

Volgens de meest recente cijfers is een Formule 1 wedstrijd goed voor de uitstoot van maar ruim 12 duizend ton CO2 uit per wedstrijd, inclusief productie van materialen, vervoer en elektriciteitsverbruik. Daarmee is de uitstoot van deze ene wedstrijd even groot als de jaarlijkse uitstoot van maar liefst 1600 huishoudens. Naast de CO2 uitstoot, leidt een Formule 1 Grand Prix ook tot de uitstoot van fijnstof, geluidsoverlast en een toename van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. 

Formule 1 lijkt op gespannen voet te staan met onze ambities over duurzaamheid en daarin staat onze fractie niet alleen. Zelfs binnen de Formule 1 worden de geluiden steeds steviger dat binnen de sport een koerswijziging noodzakelijk is. Teambaas Cyril Abiteboul, voormalig leverancier van de motoren van het Red Bull team van Max Verstappen, sprak recent: “We niet kunnen toekijken hoe de wereld verandert, zonder onszelf te veranderen.”

Het organiseren van een Grand Prix in Zandvoort zal ook leiden tot een enorme toename van bezoekersaantallen aan het circuit waarop het hele wegennet rond Zandvoort niet op is ingericht. Niet alleen heeft dat grote nadelige consequenties voor de inwoners van Zandvoort, maar ook voor de overheid, die hier een antwoord op zal moeten vinden.

De ChristenUnie-SGP is daarom van mening dat de nadelige consequenties van het organiseren van een Formule 1 Grand Prix voor de leefbaarheid, de veiligheid en het milieu groot zijn. Tegelijkertijd is het economisch gewin maar heel beperkt, waarbij de risico's met name voor rekening van de overheid komen. Bovendien zijn er uitstekende alternatieven voor de Formule 1, zoals de Formule E, die in veel sterkere mate bijdragen aan innovatie en ontwikkeling van duurzamere alternatieven. 

De ChristenUnie-SGP heeft daarom een motie ingediend met de volgende opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Om publiekelijk uit te spreken dat het houden van een Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort niet past bij de provinciale ambities en daarom ongewenst is;
  • Om in het geval dat er een Grand Prix van Zandvoort gehouden gaat worden, te vereisen dat de bijbehorende CO2 uitstoot, luchtvervuiling en logistieke problemen gecompenseerd worden;
  • Om te stimuleren dat bij de organisatie van autoraces op het circuit van Zandvoort duurzaamheid en innovatie centrale uitgangspunten zijn;
  • hierover te rapporteren aan PS;

De motie kunt u hier downloaden. 

« Terug