Provincie sluit ogen voor problematiek jeugdzorg

Boks - jong en oudmaandag 12 november 2018 15:01

In de media zijn in de afgelopen weken verschillende verontrustende berichten verschenen over de Jeugdzorg in Noord-Holland. Dit gaat zowel om het mogelijk niet beschikbaar zijn van ambulante jeugdzorg in 25 gemeenten als om het wegvallen van gesloten jeugdzorg in Noord-Holland-Noord per 1 januari 2019. De gevolgen daarvan zijn enorm. Jongeren worden gedwongen uit te wijken naar andere provincies voor gesloten Jeugdzorg en worden zo ver van hun vertrouwde omgeving en families verwijderd.

Sinds 2015 zijn niet meer de provincies, maar de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar de provincie heeft als taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeenten te waarborgen. GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de SP vinden dat Gedeputeerde Staten samen met de gemeenten de verontrustende situatie in Noord-Holland zo spoedig mogelijk in kaart moet brengen om samen met de gemeenten op te trekken en zo een oplossing te vinden. Het provinciebestuur was het niet met de drie partijen eens. Gedeputeerde Staten liet bij monde van gedeputeerde Bond (CDA) weten de Jeugdzorg geen taak meer van de provincie meer te vinden en wilde verder niet op het voorstel van GroenLinks, ChristenUnie-SGP en SP ingaan.

Zita Pels, fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland: “Strikt genomen is het niet meer de taak van de provincie om dit op te lossen, maar dat ontslaat ons niet van onze plicht om te zorgen voor een sterk Noord-Holland waar basisvoorzieningen gewaarborgd zijn. GroenLinks vindt dat we een provincie moeten zijn die samen optrekt om met gemeenten bij het Rijk verandering af te dwingen. Het zou vreselijk zijn als er 25 gemeenten in Noord-Holland geen jeugdzorg meer kunnen aanbieden. Onbegrijpelijk dat Gedeputeerde Staten haar handen hier gelijk vanaf trekt.”

Michel Klein, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP: “ik vind het onvoorstelbaar dat het college van GS zo wegloopt voor de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de inwoners van Noord-Holland. Natuurlijk hoeven we niet op de stoel van de gemeente te gaan zitten, maar bij zulke grote zorgen en problemen is een proactieve houding gewenst; het is toch van de gekke dat het college niet eens weet hoe de situatie op dit gebied in de provincie is.”

Remine Alberts, fractievoorzitter van de SP “De provincie kan niet lijdzaam blijven toezien hoe de worsteling binnen de gemeentes én de jeugdzorginstellingen blijft voortduren. De wachtlijsten hebben inmiddels een welhaast gevaarlijke lengte bereikt.”

GroenLinks en de ChristenUnie-SGP hebben gevraagd om op deze drie punten een toezegging te doen, maar helaas was het college daartoe niet bereid en daarom hebben de genoemde partijen een motie ingediend en die kunt u hier downloaden.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart