Kerkentour: bezoek aan de Baptistengemeente Texel

Baptistengemeente Texelmaandag 19 november 2018 15:06

Op een frisse, maar stralende zondagmorgen pak ik de boot van 08:30 uit de haven van Den Helder. De zon komt op boven de Waddenzee en er staat een snijdende noordoostenwind, maar de prachtige gouden gloed van de zon op de golven doet de kou vergeten.

Na de korte overtocht rij ik eerst naar Oude Schild; ik ben te vroeg en geniet nog even van de prachtige visserijhaven. Tegen half tien vertrek ik richting Den Burg en het kerkgebouw van de Baptistengemeente Texel is makkelijk te vinden. Er stromen van alle kanten kerkgangers toe en ik word er warm onthaald.

De band is al aan het inspelen en is lekker op dreef. Om 10 uur begint de dienst met lofprijzing en wordt onder meer het lied “U bent die U bent” gezongen. Voor een jarige Job, die vandaag zijn zevende verjaardag viert, werd uitbundig “lang zal hij leven” gezongen. Een vrolijk en ontspannen begin van de dienst.

Na de lofprijzing las voorganger David Lodder uit 1 Petrus 3:13-22:

Wie zal u kwaad doen, als u zich inspant voor het goed? Maar als dat toch zou gebeuren, bent u bevoorrecht. Daarom moet u zich niet door dreigementen laten afschrikken of in verwarring laten brengen. Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here.

Die laatste zin is ook het thema van de dienst: Jezus is de Heer en de voorganger begint met de eerste zin uit het genoemde Bijbelboek: wie zal je kwaad doen als je je inspant voor het goede? Hij ziet in de gemeente veel verlangen om van betekenis te zijn voor de inwoners van Texel; de gemeente is in de goede zin van het woord ijverig in het doen van goede werken. De gemeente is ook op Texel boodschapper van het goede nieuws, brenger van hoop. Hoop wordt in het Engels (hope) nog wel eens vertaald als Hold On, Pain Ends, (hou vol, pijn gaat voorbij) maar hij ziet het in een ander perspectief: Hold On, Prize Everlasting (hou vol, de beloning is voor eeuwig).

Heel beeldend als je net op de veerboot hebt gestaan is de parallel die de voorganger trekt tussen de doop en de Ark van Noach. De functie van water in de Bijbel is reinigen, maar ook een bron van leven. En juist door de ondergang in het water, komt er ruimte voor nieuw leven.

Mooi is ook de muur van verlangens, waar gemeenteleden op kunnen schrijven wat hun verlangen voor de komende periode is; goed ook om met elkaar te delen. Ook een leuke diversiteit met opmerkingen als "Onze gemeente/ kerkgebouw verduurzamen" tot "Meer schapen op Texel" en "Genoeg geld voor de arme kinderen en kinderen met een slecht thuis". 

Na de dienst stond de koffie klaar en heb ik met veel mensen kennisgemaakt en gezellig gekletst over tal van onderwerpen. Niet alleen over allerlei activiteiten die door de gemeente georganiseerd worden op Texel, maar ook over allerlei problemen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. En het spreekt voor zich dat ik de opmerkingen over de Texelhopper en de fiets- en wandelpaden van Staatsbosbeheer goed in mijn oren heb geknoopt!

Baptistengemeente Texel: hartelijk dank voor jullie gastvrije en warme ontvangst; het was een feest om uw gast te mogen zijn.

Johan Paul de Groot

Zonsopgang op de Waddenzee

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart