Stoppen met Gooise samenvoegingen was eigen beslissing Noord-Holland

Wijdemeren van Boven.jpgdinsdag 18 december 2018 11:06

Stug ’nee’ blijven zeggen en niet meebewegen werpt vruchten af. Althans, daar lijkt het op voor wie de antwoorden van Gedeputeerde Staten leest op de vragen van Statenlid Michel Klein. De Bussumse politicus van de ChristenUnie wilde onder meer weten ’of het gebrek aan draagvlak onder de betreffende gemeentebesturen een argument is geweest om de herindelingen te annuleren?’

Het antwoord hierop van de provincie Noord-Holland is een volmondig ’ja’, zo staat te lezen in de Gooi en Eemlander van 17 december. Ook blijkt uit de beantwoording dat er, voordat de beslissing werd genomen om met de Gooise fusies te stoppen, geen overleg is geweest met de gemeenten. De keuze is niet voorgelegd aan de gemeenten. De standpunten waren wat Gedeputeerde Staten betreft voldoende bekend. 

Ook wordt in de antwoorden nog eens benadrukt dat de gemeenten Wijdemeren, Laren, Blaricum en Huizen ieder al eerder hadden verzocht de herindeling te stoppen. Over hoe het nu verder moet met de bestuurskracht in de regio en of de provincie nog van plan is de herinderlingsprocedures opnieuw op te starten, blijft Gedeputeerde Staten vaag. ’Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om een oplossing te vinden voor bestuurskrachtproblemen. Wij zijn vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal openbaar bestuur altijd bereid met gemeenten in overleg te gaan en daaraan een bijdrage te leveren’. 

Klein verwijst in zijn vragen specifiek naar Wijdemeren, waarvan de provincie meermaals heeft geconcludeerd dat het niet zelfstandig in staat is de gemeentelijke taken naar vermogen te blijven uitvoeren. Ook daarvoor legt de provincie de bal terug bij Den Haag. ’Mocht Wijdemeren de lokale bestuurskrachtproblemen niet op adequate wijze kunnen oplossen, dan zal de provincie op basis van het nieuwe beleidskader herindeling opnieuw met de minister van BZK in overleg treden’. 

Hoewel het lijkt alsof de provincie zich nu niets meer van de Gooise perikelen aantrekt, is dat niet helemaal het geval. ’Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie zullen wij de ontwikkelingen in de betreffende gemeenten nauwgezet (blijven) volgen’. 

Al zal dat niet zo snel vanuit de provincie zelf komen. ’Waar mogelijk en gewenst zullen wij op verzoek een gepaste bijdrage leveren, naast onze verantwoordelijkheid in het kader van de Wet arhi’, besluit Gedeputeerde Staten de beantwoording.

Copyright 2018 HDC Media B.V. / De Gooi- en Eemlander 

Foto gebruikt met toestemming van Wijdemeren van Boven

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart