Arthur van Dijk geïnstalleerd als Commissaris van de Koning

Michel Maidenspeech Imaandag 07 januari 2019 15:00

Op 7 januari is in een buitengewone vergadering van Provinciale Staten de heer Arthur van Dijk geïnstalleerd als nieuwe Commissaris van de Koning in Noord-Holland. Namens de fractie van de ChristenUnie hield fractievoorzitter Michel Klein het volgende betoog:

Geachte commissaris, geachte mevrouw van Dijk,

Van harte welkom in Noord-Holland! Dat is natuurlijk een beetje raar om te zeggen tegen iemand die al jaren in de grootste droogmakerij van Noord-Holland woont, maar ik bedoel mijn welkom uiteraard voor het provinciale bestuur. U bent door ons voorgedragen als nieuwe commissaris, omdat wij op zoek waren naar een toegankelijk boegbeeld dat zich met enthousiasme en energie inzet voor heel de provincie, met liefde voor de provinciale politiek en een goed bestuurlijk proces.

Dat is een hele opdracht… Ga er maar aan staan. De fractie van de ChristenUnie wil u daarbij een aantal dingen toewensen die u goed zult kunnen gebruiken. De volgorde waarin ik dat doe is niet bedoeld als rangorde.

Het eerste wat wij u willen toewensen is plezier. Plezier in uw rol als vertegenwoordiger van de provincie, plezier in het voorzitten van de vergaderingen, en het plezier om daar waar dingen vast zijn gelopen ze weer vlot te trekken. Met vreugde in het uitvoeren van uw taken brengt u het verder, en houdt u het ook zelf langer vol.

Ten tweede is dat wijsheid. Wijsheid om de juiste woorden te kiezen, om bestuurlijke knopen te ontrafelen, om de juiste dingen te doen en soms om dingen te laten. Wijsheid is meer waard dan goud.

Dan ook liefde. Voor Noord-Holland, haar inwoners, haar natuur en haar landschap. We staan als provincie voor enorme uitdagingen rondom natuur, energie en landschap. Dat vraagt moeilijke keuzes, en liefde helpt om het goede te zoeken én vol te houden.

Ten vierde wensen wij u lef toe. Lef om het af en toe te laten schuren zodat er vonken ontstaan, vooral hier in de vergaderingen van de Staten. De inwoner van Noord-Holland is het waard dat er inhoudelijk en scherp gedebatteerd wordt over ons beleid. Een scherp en open debat zorgt er voor dat argumenten nog eens kritisch bekeken worden, en dat bevordert goede besluitvorming.

Ik begon met het aanhalen dat u ons boegbeeld bent. Onze vooruitgeschoven post, zou je ook kunnen zeggen. Dat betekent ook dat u er niet alleen voor staat, u kunt op ons rekenen. Mijn fractie gelooft bovendien dat de lef, wijsheid, liefde en plezier niet alleen karaktereigenschappen zijn, maar je ook gegeven worden. Wij wensen u daarom bovenal dat God u de dingen geeft die u nodig heeft bij de uitoefening van uw ambt, en we betrekken dat ook op de mensen om u heen.

« Terug