Begint de Hollandse zomer op 1 februari?

Schoorlse duinen 1maandag 14 januari 2019 15:10

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) wordt vastgelegd wat waar mag en welke gebieden we willen beschermen. Het duingebied en het strand is een van die gebieden die bijzondere aandacht vraagt. Strandhuisjes, recreatie & toerisme, maar ook natuur en waterveiligheid zijn belangrijke ingrediënten in deze PRV.

Vandaag stond een wijziging op de agenda van Provinciale Staten en het belangrijkste punt van discussie is over wat wel en niet mag op het strand. Als ChristenUnie zijn we blij dat in overleg met heel veel organisaties afspraken zijn gemaakt tussen strand waar echt rust is, strand waar in het zomerseizoen activiteiten plaats mogen vinden en de drukke stranden waar jaarrond activiteiten mogen plaatsvinden.

Helemaal goed zou je zeggen, behalve dat volgens Gedeputeerde Staten de zomer begint op 1 februari en eindigt op 1 november. Nu begrijpen we het verlangen naar een heerlijke lange zomer, maar om dan te zeggen dat de zomer begint op 1 februari is wel wat optimistisch. Bovendien is het schadelijk voor de natuur om al zo vroeg zoveel activiteiten toe te staan. Het is schadelijk voor vogels die overwinteren en in februari gewoon nog rondscharrelen op het strand. Ook het feit dat de Vogelbescherming op 23 februari een excursie organiseert voor strand en kust wintergasten laat zien dat 1 februari de kust open te stellen voor bouwactiviteiten is dus veel te vroeg. Wij dienen daarom mede het amendement in om de periode in ieder geval op te schuiven tot 1 maart, zodat de natuur meer rust krijgt zonder dat het voorjaars- en zomerseizoen in het gedrang komt voor de exploitanten van tal van strandactiviteiten. 

« Terug