Kerkentour: de Samenvaart kerk in Breezand

Samenvaartkerkmaandag 18 maart 2019 09:00

Op zondag17 Maart hebben we als ChristenUnie de kerkdienst bijgewoond in de Samenvaartkerk te Breezand. De kerk is in de jaren ’70 gebouwd en nu in gebruik door de Protestantse Gemeente Anna Paulowna. Mooie maartse luchten met scherpe contrasten, zon, hagel en regen begroetten ons op de parkeerplaats voor de kerk. Binnen wachtte ons een warme ontvangst door predikante Laura Nagelkerke.

De dienst begon met het intochtlied “Morgenglans der eeuwigheid” lied 213. Op weg naar het feest van Pasen werd de tweede kaars gedoofd gevolgd door de brieflezing uit 1 Korintiërs 13 vers 1-13. Door mevrouw Gerry Hovinga werd mooi en zuiver het lied gezongen “There’s a wideness in God’s mercy”.

In het gebed om ontferming werd gevraagd hoe kan dat naast goedheid ook zoveel anders in de wereld is. Gerefereerd werd naar de verhalen uit Nieuw-Zeeland en de kracht van het water in Indonesië en dichterbij verhalen van mensen die de weg in hun leven soms zo moeilijk vinden. Wij hebben de liefde van God zo hard nodig en vragen de Heer om ontferming.

Wij lazen in deze 40 dagen tijd uit Psalm 25 vers 1 - 14. Hieruit wordt in de overweging de kerntekst uitgelicht “Herinner uw barmhartigheid”. Psalm 25 is een gebed van hoop en verlangen. We kijken terug over de schouder van iemand die in zijn leven al de nodige missers gemaakt heeft. Fouten maakt iedereen, regelmatig zelfs. In de Bijbel kunnen we lezen over Gods liefde voor mensen die missers maken. Wat een bevrijding!!!

We staan ook stil bij de biddag voor het gewas en arbeid. De schepping en de zorg daarvoor is een thema dat vandaag de dag weer actueel is. Denk aan de klimaatmars van vorige week en de discussies van deze week. Het is goed om weer even te beseffen dat wij in diepste afhankelijk zijn van elkaar en de zorg van de eeuwige die met zijn liefde ons werken en onze levens draagt en maakt ons bewust van de fouten die we met elkaar hebben gemaakt. Heer wijs ons daarin de juiste weg……..

De schriftlezing was uit Lucas 9 vers 28-36 over Jezus op de berg met Mozes en Elia.

Na de overweging zong mevrouw Gerry Hovinga heel toepasselijk het lied “Bitten” van Ludwig van Beethoven.

Na de dienst was er koffie en konden we napraten met de kerkgangers. Wij kijken terug naar een inspirerende kerkdienst en mooie ontmoetingen. Lieve mensen, dank dat we deze viering mochten bijwonen en dank voor de gastvrije ontvangst!

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

mei 2020

maart

februari

december 2019

november

september

juli

juni

mei

maart