Onderhandelaars, realiseer een Insecten Hoofd Structuur!

Opmeer kruidenrijk graslandmaandag 20 mei 2019 14:14

Het nieuws dat de populatie insecten in de afgelopen 25 jaar met circa 75% is afgenomen is niet alleen slecht nieuws voor de natuur, maar ook voor de voedselproductie. Om hier aandacht voor te vragen heeft Michel Klein namens de ChristenUnie een open brief met een cadeautje overhandigd aan de onderhandelaars.

Geachte onderhandelaars,

Vandaag, 20 mei, is het Wereld Bijendag, in 2017 door de VN uitgeroepen om jaarlijks aandacht te vragen voor het belang van bijen en samen op te trekken om de situatie voor deze insecten te verbeteren. Bijen zijn namelijk van cruciaal belang voor de mens. De landbouw en daarmee onze voedselvoorziening, is voor een belangrijk deel aangewezen op deze bestuivers.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid insecten in Nederland drastisch is afgenomen. Dat is niet alleen slecht nieuws voor veel andere soorten, zoals weidevogels, maar ook voor de voedselproductie.

Maar liefste tweederde van de populatie is verdwenen in een periode van 25 jaar en daar moet hoognodig iets aan gedaan worden. De zorgen over de insectenpopulatie worden dan ook breed gedragen en er komen steeds meer initiatieven van de grond om hier iets aan te doen, maar het is niet voldoende.

Wij pleiten er daarom voor om te kijken hoe we de provinciale wegen en vaarwegen kunnen inzetten om een netwerk te creëren waarlangs insecten prima kunnen gedijen en zo een dekkend netwerk door de provincie kunnen vormen. Nederland bestaat immers voor 3% uit bermen, die gebruikt kunnen worden om insectvriendelijk te maaien en in te zaaien. Door een aaneensluitend netwerk van tuinen en landschappen te creëren verbinden we bestaande initiatieven en bevorderen we zo de overlevingskansen van de bij.

Wij vragen de onderhandelaars daarom om in het coalitieakkoord op te nemen om:

  1. Een “Insecten Hoofd Structuur (IHS)” uit te werken als onderdeel van het bestaande beleid om te zorgen voor een landschappelijke en natuurvriendelijke inpassing van provinciale (vaar)wegen;
  2. De bermen van provinciale (vaar)wegen in te zetten voor het creëren van dit netwerk en de keuze voor de jaarlijks aan te pakken bermen mede hierop te baseren.
  3. Samen met gemeenten, natuur- en landbouworganisaties, boeren, Waterschap en deskundigen een actieplan af te spreken en uit te voeren dat de groei van het aantal insecten stimuleert, lopende initiatieven op het gebied van biodiversiteit verbindt en witte vlekken in insectvriendelijke gebieden opvult;
  4. Dit actieplan te baseren op twee pijlers:
    1. Het op korte termijn creëren van een netwerk van insectvriendelijke gebieden door te zorgen voor overbruggingen met planten en bloemen die gunstig zijn voor insecten;
    2. Een denktank met deskundigen samenstellen die in kaart brengen hoe het ervoor staat met de insectenpopulatie in Noord-Holland en wat de grootste bedreigingen zijn, met als doel vast te stellen welke maatregelen op de lange termijn belangrijk zijn om de insectengroei in Noord-Holland te stimuleren

De fractie van de ChristenUnie Noord-Holland,

Michel Klein, Esther Kaper, Gerjan van der Heuvel, Marijke Terlouw, Joke Hoogendoorn, Jennifer Hup, Peter Boers, Matthijs den Otter en Johan Paul de Groot

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

mei 2020

maart

februari

december 2019

november

september

juli

juni

mei

maart