Betekent uitspraak Raad van State mogelijk streep door Dutch GP?

Formule 1.jpgvrijdag 21 juni 2019 11:27

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het stikstofbeleid en volgens dagblad Trouw van 21 juni betekent dit mogelijk een streep door de plannen voor de Dutch GP. In de brief van minister Schouten staat te lezen dat er hard wordt gewerkt aan een inventarisatie van projecten die door deze uitspraak in de knel komen.

Zeker nu in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zoveel te doen is rond agrariërs die vrijwel niet mogen uitbreiden, zou het ongewenst zijn als de Dutch GP wel stikstof zou mogen uitstoten, terwijl de agrarische sector, die voor ons aller voedsel zorgt, nagenoeg op slot staat. Reden om het college hierop te bevragen:

Vraag 1: Wij hebben tot nu toe begrepen dat de organisatie van de Formule 1 Grand Prix mogelijk is binnen de huidige milieuvergunningen van het circuit. Klopt dat?

Vraag 2: Voor een groot aantal projecten die eerder in de vrije ontwikkelingsruimte vielen of die niet vergunnings- en meldingsplichtig waren (bijvoorbeeld omdat deze vielen onder de drempelwaarde) is nu alsnog een toestemmingsbesluit nodig. Kunt u aangeven of dat geldt voor de Formule 1-race?

Vraag 3: Verwacht u dat er voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor het houden van de Formule 1 Grand Prix (denk aan helikoptervluchten voor de VIPs, het vervoer van materieel, de bouw van faciliteiten of het aanpassen van de infrastructuur) een toestemmingsbesluit in het kader van de stikstofdepositie? Zo ja, voor welke?

Vraag 4: Minister Schouten schrijft in haar brief over een eerste inventarisatie die samen met de provincies is gemaakt van projecten die in de knel kunnen komen door de uitspraak. Kunt u aangeven of de Formule 1-race onderdeel is van die lijst?

Vraag 5: Bent u van oordeel dat het houden van een Formule 1-race “een dwingende reden van groot openbaar belang” is? Graag een helder ja of nee.

Vraag 6: Bent u met ons van mening dat we bij het zoeken van oplossingen voor de knelpunten die zijn ontstaan door de PAS-uitspraak prioriteit moeten geven aan projecten met maatschappelijk nut? Bent u het met ons eens dat een commercieel evenement zoals de Formule 1 onderaan op deze prioriteitenlijst dient te staan?

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

november 2020

oktober

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019