ChristenUnie kritisch op investeringen voor éénmalige gebruik Formule 1

Formule 1.jpgdonderdag 12 september 2019 14:37

De komst van de Formule 1 naar Zandvoort brengt veel kosten met zich mee. De ChristenUnie heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld geen publiek geld te willen steken in dit dit particuliere, maar vooral ook commerciële initiatief.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op eerdere vragen van de ChristenUnie aangegeven voorstander te zijn van de komst van de Formule 1 naar Zandvoort, maar hier niet financieel aan te willen bijdragen. De rol van de provincie zou beperkt worden tot een faciliterende rol, zoals bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen en het inzetten van haar ervaring rondom het managen van het bezoekers bij grote evenementen.

Uit recente nieuwsberichten rijst echter een ander beeld op. De provincie draagt volgens deze berichten €2,3 miljoen euro bij aan het verbeteren van de stroomvoorziening op het treintraject Haarlem-Zandvoort en aan de aanleg van tijdelijke perrons. Hoewel de ChristenUnie investeringen in het Openbaar Vervoer van harte toejuicht, moeten deze investeringen wel duurzaam nut hebben. Investeringen ten behoeve van eenmalige activiteiten passen niet bij dit uitgangspunt. 

Statenlid Michel Klein: "Normaal gesproken nemen we dit soort beslissingen op basis van een zorgvuldige afweging. Deze beslissing is door Gedeputeerde Staten genomen buiten Provinciale Staten en onze gebruikelijke procedures om. Het is onvoorstelbaar hoe bestuurders allemaal in het gelid springen als er iets moet gebeuren voor de Formule 1."

Volgens eerder uitspraken van ProRail heeft het huidige spoor voldoende capaciteit voor zes treinen per uur. Tot nu toe zet de NS in de zomer, als de drukte vanwege het strand op het hoogtepunt is, vier treinen per uur in. Nog ruim voordat over deze investering werd gesproken had de NS aangekondigd in de zomer van 2020 zes treinen per uur op het traject te laten rijden. Dit bevestigt het beeld dat de investeringen in het spoor niet nodig zijn voor de zomerse strandbezoekers, maar slechts ten behoeve van de Formule 1 zijn.

Volgens de berichtgeving van ProRail zijn een deel van de investeringen ook van tijdelijk aard. Op haar website schrijft ProRail: “Ook moet de capaciteit van station Zandvoort tijdelijk worden uitgebreid. Met de aanleg van twee tijdelijke perrons aan weerzijden van het spoor en het creëren van een extra in- en uitgang van het station, kunnen reizigers sneller en veiliger in- en uitstappen.”

Om helderheid te krijgen over de feitelijke situatie heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u ervan op de hoogte dat huidige maximumcapaciteit volgens ProRail nu 6 treinen per uur is?
 2. Bent u ervan op de hoogte dat de NS op een mooie zomerdag maximaal 4 treinen per uur in zet?
 3. Bent u ervan op de hoogte dat de NS al voordat besloten werd over de GP voornemens was in de zomer van 2020 zes treinen per uur te laten rijden op het traject Haarlem-Zandvoort?
 4. Bent u met ons eens dat de capaciteit van het spoor op dit moment niet de beperkende factor vormt voor het vervoer per trein van de zomerse bezoekers aan Zandvoort?
 5. Klopt het dat de perrons en extra toegangen die worden aangelegd tijdelijk zijn?
 6. Deelt u op basis van bovenstaande vragen onze mening dat de investering in de treininfrastructuur vrijwel uitsluitend ten behoeve van het vervoer van Formule1 bezoekers zal zijn?
 7. Welke bijdrage betaalt de Grand-Prix organisatie aan deze verbetering van de infrastructuur?
 8. Hoe verhoudt de provinciale investering in infrastructuur die specifiek bedoeld is voor de Formule 1 tot de uitspraak van het college dat de provincie niet zal meebetalen aan de Formule 1?

De ChristenUnie hecht eraan dat besluiten over investeringen in infrastructuur gebaseerd zijn op een zorgvuldige en integrale afweging, waarbij alle aspecten zoals veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en klimaat worden meegenomen en prioriteiten hebben gekregen. De Provinciale Staten maken deze afweging op basis van de begroting en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur . De investeringen in het spoor tussen Haarlem en Zandvoort staan naar onze beste weten niet opgenomen in deze documenten en Provinciale Staten heeft er ook geen besluit over genomen. We mogen dus concluderen dat Provinciale Staten andere afwegingen heeft gemaakt en dit specifieke traject een andere prioriteit heeft meegegeven.

Vraag:

 1. Is het college van Gedeputeerde Staten met de ChristenUnie van mening dat investeringen in infrastructuur moeten zijn gebaseerd op een zorgvuldige en integrale afweging door Provinciale Staten?
 2. Vind u dat met deze ad-hoc investering in dit gedeelte van het spoor recht wordt gedaan aan deze zorgvuldigheid? Graag een toelichting van GS hoe we deze keuze kunnen duiden in het perspectief van het ontbreken van dit project in de begroting en met PMI.
 3. Kan GS uitleggen waar het benodigde budget vandaan komt?
 4. Kan GS garanderen dat deze investering op geen enkele wijze ten koste gaat van de prioriteiten, zoals vastgesteld door PS?

De schriftelijke vragen kunt u hier downloaden en inzien. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019

november