Stikstofcrisis: aan de slag, maar niet over de rug van de boeren!

topbanner koeienmaandag 30 september 2019 14:34

Afgelopen woensdag heeft de commissie Remkes in haar tussenadvies verteld wat we eigenlijk allemaal al wisten: we moeten daadwerkelijk de stikstofuitstoot terugdringen en extra inspanning plegen om de Natura 2000 gebieden te versterken. Als dat gebeurt kunnen we duidelijkheid bieden over de ruimte voor nieuwe activiteiten.

Op die duidelijkheid zitten velen met smart te wachten. Agrariërs met activiteiten die onder de drempelwaarde zaten en nu plotseling in onzekerheid verkeren; ondernemers die willen weten of ze bedrijf uit kunnen breiden op de plek waar ze nu zitten, of gemeenten met bouwprojecten.

De commissie adviseert een gebiedsgerichte aanpak en de provincie heeft daarin logischerwijs een grote rol. Wij willen daarom het college van Gedeputeerde Staten alvast het volgende meegeven:

  1. Grote transities kunnen niet door de agrarische sector alleen worden opgehoest. Wij zijn bereid om over extra geld te praten als dat nodig is om knelpunten op te lossen.
  2. Wij willen dat de provincie naast de agrarische ondernemers gaat staan en de rekening niet eenzijdig bij hen neerlegt. De provincie moet meedenken over manieren om de landbouw circulair te maken en te laten passen bij de draagkracht van het gebied.
  3. Er zijn tal van kleine, maar zeer urgente knelpunten en wij willen deze als eerste oplossen. Zo zijn er gevallen, waar voorheen geen vergunningsplicht was, maar nu wel en dat vraagt om een meedenkende overheid.
  4. Er zijn ook schrijnende voorbeelden van ondernemers die in financiële nood komen door de uitspraak van de Raad van State. Wij willen dat de provincie actief op zoek gaat naar deze schrijnende gevallen en daar de helpende hand toesteekt.
  5. We willen een integrale benadering, waarin alle effecten, ook op het klimaat worden meegenomen.
  6. De provincie heeft een ambitieuze agenda op het gebied van bereikbaarheid. Wij willen dat projecten die mede bijdragen aan oplossing van het stikstofprobleem voorrang krijgen. Te denken valt aan infrastructuur ten bate van het Openbaar Vervoer.
  7. Met het extern salderen, dus het verleggen van de ene naar de andere locatie, moeten we uiterst voorzichtig mee omgaan. Het kan niet zo zijn dat boeren worden uitgekocht of dat bos gekapt wordt zodat ergens anders wegen worden aangelegd kunnen worden.

De agrarische sector is door de samenleving de afgelopen decennia uitgedaagd om zoveel mogelijk, zo veilig mogelijk en zo goedkoop mogelijk te produceren. In de regelmatige contacten met agrariërs blijkt iedere keer dat in de sector een grote bereidwilligheid is om mee te denken en samen te werken. Die handschoen pakt de ChristenUnie graag op. De transitie van de agrarische sector vraagt om samen op te trekken en om dat te bereiken moeten we ook naast de agrarische sector gaan staan om te kijken wat er moet gebeuren in de transitie van de landbouw; wat de sector nodig heeft.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019

november