College van GS behoudt onrechtvaardige bezuiniging faunaschade

jp3vrijdag 22 november 2019 09:21

Het college van GS weigerde een oplossing te zoeken en houdt vast aan haar plan om het eigen risico bij gewasschade door wild te verviervoudigen.” aldus Michel Klein, fractievoorzitter van ChristenUnie nadat zijn moties, gezamenlijk ingediend met het CDA, zijn weggestemd.

CDA en ChristenUnie: onterecht dat boeren groter deel faunaschade zelf moeten betalen

De partijen dienden samen twee moties in die zich uitspraken tegen de voorgenomen bezuiniging op het faunafonds door een verhoging van het eigen risico van 5% naar 20%, die door de agrarische sector als erg onrechtvaardig wordt ervaren. 

Aanleiding van de gezamenlijke moties waren ontevreden geluiden uit de sector. De voorgenomen bezuiniging wordt als onrechtvaardig ervaren.  Een gezamenlijk werkbezoek van ChristenUnie en CDA naar een gedupeerde teler zette dit kracht bij. De impact is groot, zowel financieel als de frustratie doordat gewassen en grasland onbruikbaar en worden en niet meer geconsumeerd kunnen worden door mens of dier. Daarbovenop komt het gebrek aan dialoog met de sector over de voorgenomen plannen. “We presenteerden juist een uitgewerkt voorstel om de bedoelde bezuiniging op een andere manier te realiseren.” vervolgt Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA. “met deze moties wilden we ruimte geven om eerst samen met de sector plannen te maken.”

Het college van GS heeft namelijk eerder toegezegd dat de tegemoetkoming op schade op 95% blijft. De argumentatie dat de verhoging van het extra risico als extra prikkel dient, doet geen recht aan de maatregelen die de sector nu al neemt. ‘Het is volstrekt onzin dat dat agrariërs een extra prikkel nodig hebben om faunaschade te voorkomen, ze spannen zich al uitermate in.’ aldus Heijnen. ‘Daarnaast worden nu al veel kleine faunaschades niet gemeld vanwege de uitgebreide administratieve procedures om überhaupt voor schadevergoeding in aanmerking te komen.’

Een positief puntje tijdens de vergadering was de toezegging van de gedeputeerde om de stikstofuitstoot van niet-agrarische bedrijven in Noord-Holland onder de loep te nemen. Klein: “Een verkennend onderzoek in Noord-Brabant toonde aan dat meer dan één derde van de industriële bedrijven ten onrechte geen vergunning had. Het kan niet zo zijn dat de agrarische sector onder een vergrootglas ligt en er nauwelijks toezicht is op andere bedrijven.” De partijen vinden dat alle sectoren bij moeten dragen aan de oplossing van de stikstofproblematiek.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019

november