Natuurherstel op eerste plaats in Schoorlse Duinen

IMG_7273 (1).jpegmaandag 03 februari 2020 14:35

Het is duidelijk dat de natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen bij een groot aantal mensen veel weerstand oproepen. En dat is te begrijpen: als bomen worden verwijderd verandert dat de aanblik van de natuur ingrijpend. Vertrouwde plekken verdwijnen. Daarbij komt ook nog dat groeiende bomen CO2 opnemen en het daarom ongemakkelijk voelt om bomen te kappen. Wij waarderen het dan ook dat initiatiefnemers van de het burgerinitiatief zich zo hebben ingespannen om de mening van velen te verwoorden.

Tegelijk is het goed om te realiseren dat de waarde van de natuur niet alleen ligt in de beleving. Tijdens de expertmeeting twee weken geleden hebben experts van Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud en de Universiteit van Amsterdam overtuigend geïllustreerd hoe slecht het is gesteld met de natuurwaarden in de Schoorlse Duinen en welk belang dit gebied heeft op Europese schaal.

Wij zijn door de experts overtuigd dat de kap van een klein percentage van het bos een noodzakelijk en nuttig onderdeel is van de natuurbeheerplannen van de Schoorlse Duinen. We zijn blij dat geluisterd is naar de geluiden uit de omgeving en dat besloten is het Baaknolbos in principe niet te kappen, tenzij blijkt dat de huidige maatregelen echt niet voldoende zijn.

De ChristenUnie is wel gevoelig voor het argument dat het jammer is om bomen te kappen, juist omdat groeiende bomen een bijdrage leveren aan het vastleggen van CO2. Minister Schouten heeft ook gezegd dat zij wil dat er meer bos komt, en Staatsbosbeheer heeft een plan om 100.000 hectare extra bos te creëren. Dat betekent echter niet dat die bomen persé in het duingebied moeten staan. Ieder natuurgebied heeft zijn eigen waarde en eigen kwaliteiten. Wij willen daarom kijken in welk deel van Noord-Holland kansen zijn om bos aan te planten. Kunnen wellicht het Purmerbos verbreden? Of het Amsterdamse bos verlengen? Of het Robbenoordbos verdubbelen? De aanplant van bos kan juist provinciebreed de natuurwaarden versterken, bijdragen aan de recreatiemogelijkheden door de hele provincie heen en tegelijkertijd een goede bijdrage leveren aan het vastleggen van CO2. Volgens Staatsbosbeheer kan het nieuwe bos in 2050 landelijk gezien ruim 4 Megaton CO2 opslaan en kan daarmee een belangrijke rol spelen in onze provinciale ambities om CO2-neutraal te worden. 

De ChristenUnie steunt daarom de plannen van Staatsbosbeheer om de natuur in de Schoorlse en Noord-Kennemerduinen te herstellen, maar wil wel een ondezoek waar in onze provincie grootschalige boomaanplant mogelijk is. Om dat te realiseren, heeft de ChristenUnie een motie ingediend en die kunt u hier downloaden.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019

november