Perspectief RES vormt goed uitgangspunt voor provinciale energietransitie

Opmeer kruidenrijk graslandmaandag 03 februari 2020 17:26

In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht in totaal 30 regio’s. In deze regio’s werken overheden met netbeheerders en inwoners samen om keuzes te maken hoe we samen gaan zorgen dat we 35 TWh (35 miljardwattuur) opgewekt gaat worden aan duurzame energie om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

De provincie zit samen met de gemeenten ook aan tafel en in de Statenvergadering van maandag 3 februari werd gesproken over de vraag: “hoe dan?” en daartoe werd het Perspectief RES besproken. Dit document is nadrukkelijk een start van het proces en dus ook niet bedoeld om concrete regels op te stellen. Dit moet nu juist in samenwerking met de regio besproken worden. Niet vanuit een ivoren toren te veel beperkingen opleggen, maar juist de regio’s de ruimte geven om zelf lokale keuzes te maken.

De ChristenUnie is blij met de manier waarop het College van Gedeputeerde Staten de opmerkingen, die eerder in de commissie zijn gemaakt, heeft verwerkt in de tweede versie van het stuk. We zijn blij met de positievere insteek rondom windmolens in het Noordzeekanaalgebied en met de het benoemen van de kansen van kleine windmolens. Niet opgelegd vanuit de provincie, maar wel ruimte geven om het lokaal mogelijk te maken als het lokaal gewenst wordt.

Er is nog wel één aspect waar wij graag nog een verandering zien, en dat gaat over het omvormen van kleine droogmakerijen in Waterland tot zonnepolders. Het zijn karakteristieke en kostelijke plekken in de provincie die we moeten koesteren en grootschalige plaatsing van zonneweides kan het landschap ernstig aantasten. Niet voor niets worden voor bijvoorbeeld voor de weidevogelleefgebieden strenge beperkingen voorgesteld en ook voor de Bijzondere Provinciale Landschappen wordt voorgesteld alleen ontwikkelingen toegestaan die de kernkwaliteiten niet aantasten. We zijn blij dat in het Perspectief staat dat we daar terughoudend mee willen zijn, maar dat is voor de ChristenUnie nog niet voldoende.

In de tekst op pagina 14 worden juist de kleine droogmakerijen in Waterland als voorbeeld genoemd van polders die zouden kunnen worden omgevormd tot polders “met een nieuwe identiteit”. En dat is nu juist wat we niet willen. Juist in dit unieke gebied, is het niet realistisch om grootschalige zonneweides te kunnen plaatsen zonder dat dit het landschap ernstig aantast. Wij willen daarom dat dit voorbeeld uit het perspectief gehaald wordt en dat toegelicht wordt dat dit soort transformaties alleen mogelijk zijn wanneer deze de landschappelijke kwaliteit niet aantasten.

De ChristenUnie heeft een amendement ingediend om deze beruchte zin eruit te halen en dit amendement kunt u hier downloaden.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2020

november

oktober

september

augustus

juni

mei

maart

februari