Verdiencapaciteit niet op eerste plaats bij recreatie en natuur

Opmeer kruidenrijk graslandmaandag 09 maart 2020 15:22

Het algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland is ambitieus. Allerlei evenementen en overnachtingen in het recreatiegebied; wij denken dat deze activiteiten op de langere termijn leiden tot steeds meer drukte, minder rust en minder natuur.

De ambities komen alleen niet uit de lucht vallen; het uitgangspunt is dat recreatieschappen hun eigen broek ophouden en zorgen voor inkomsten. Dan ontkom je niet aan een zoektocht naar evenementen die geld opleveren en waarmee je het reactiegebied kunt onderhouden. En juist die zoektocht naar evenementen die geld opbrengen en de verdiencapaciteit van het gebied vergroten, maakt dat de prioritering wat verschuift van natuur en recreatie naar festivals. Het wordt wel erg aantrekkelijk om evenementen binnen te halen, die eigenlijk wat grootschaliger zijn dan wenselijk is voor het gebied. 

De ChristenUnie wil daarom natuur expliciet te benoemen als kernkwaliteit van het gebied. Zonder hoogwaardige natuur verliest een recreatiegebied veel van zijn glans. En misschien kun je er dan wel veel meer geld mee verdienen, maar doet afbreuk aan een laagdrempelige recreatieve voorziening voor iedere inwoner van Noord-Holland. Als het centraal stellen van de natuur en het zorgvuldige beheer van de natuur betekent dat we er als overheid geld bij moeten doen, dan verwachten we daarvoor een voorstel van GS, inclusief de extra kosten voor handhaving en beheer. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in de zienswijze, die aan het bestuur van het recreatieschap wordt gestuurd al opgenomen dat natuur als kernwaarde gezien moet worden, maar wat ons betreft mag het nog wel wat kritischer. Wij zijn tegen recreatieve overnachtingen in het Twiske en willen dat graag opgenomen zien in de zienswijze. Dat zorgboerderijen een plek in deze omgeving hebben, is prima verdedigbaar, maar het overnachten rond allerlei evenementen en festivals is een ernstige aantasting van de natuur en de recreatieve waarden. 

Een tweede punt van kritiek is dat wij geen grootschalige festivals willen in natuurgebieden. Dat willen we niet in het Twiske, maar ook niet in andere Natura2000 gebieden. Om dat te realiseren heeft de ChristenUnie samen met de Partij voor de Dieren een motie ingediend. Deze motie kunt u hier downloaden. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

april 2021

maart

februari

december 2020

november

oktober

september

augustus