Gepolariseerd debat biomassa vraagt om scheiding feiten en fabels

IMG_3925.jpegmaandag 18 mei 2020 09:55

Het debat over biomassa is -om zo te zeggen- ernstig vervuild. Feiten, geruchten en interpretaties van feiten lopen door elkaar heen waardoor het niet altijd even duidelijk is of de argumenten voor of tegen gebaseerd zijn op wetenschap of op creatief omgaan met gegevens. Tijd om feiten en meningen te onderscheiden.

Het gebruik van biomassa als energiebron houdt de gemoederen flink bezig. En dat is logisch, want aan de ene kant is het een effectieve manier om het gebruik van fossiele energie op korte termijn terug te dringen, maar tegelijk is ook duidelijk dat de grootschalige verbranding geen goede oplossing is, al was het alleen maar vanwege de vervuiling die het veroorzaakt en de gevolgen voor de natuur. Door die tegenstelling en de manier waarop het debat soms wordt neergezet is het debat over het onderwerp soms behoorlijk gepolariseerd. We zijn daarom heel blij met het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) van vorige week, waarin feiten en meningen onderscheiden zijn.

De ChristenUnie wil graag een keer, op basis van het PBL rapport, een discussie voeren over de politieke keuzes rondom de rol van biomassa in onze provincie. Het is ook de hoogste tijd om dat debat te voeren, want aanvragen voor biomassacentrales komen op dit moment binnen, zoals de aanvraag voor de centrale in Diemen. 

Wat we nu zien is het gebrek aan de fundamentele discussie; nu geeft het college een vergunning af op basis van een papieren werkelijkheid. Hoewel de hele maatschappij zich moet inspannen om de stikstof uitstoot terug te dringen -en dit zeker voor agrarische ondernemers heel spannend is- heeft het college van Gedeputeerde Staten een vergunning afgegeven voor een activiteit die de stikstofuitstoot laat toenemen! En dat is niet voor het eerst; ook met het Hierin zien verlenen van de vergunning voor de Dutch GP zagen we dit gebeuren.

Wij willen daarom van het college van GS weten of zij het belang erkennen van de feitelijke vermindering van de uitstoot van Stikstof of dat zij genoegen nemen met afname op papier. 

Een tweede vraag is waarom het college van GS vergunningen afgeeft, die de stikstofuitstoot doet stijgen en tenslotte willen wij als ChristenUnie weten of er juridische instrumenten zijn om de feitelijke uitstoot als basis te nemen voor vergunningen. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

april 2021

maart

februari

december 2020

november

oktober

september

augustus