ChristenUnie presenteert 5 hoopvolle en toekomstgerichte ideeen voor provinciaal herstelfonds

Flevoland windmolen.jpgmaandag 29 juni 2020 16:27

De Kaderbrief is hét instrument voor de Provinciale Staten om de kaders te zetten voor de begroting van het nieuwe jaar. En met het in de vorige vergadering aangenomen plan om een herstelfonds van 100 miljoen in het leven te roepen is de nieuwe begroting groter en belangrijker dan ooit. Bij monde van Statenlid Michel Klein lanceert de ChristenUnie vijf hoopvolle en toekomstgerichte ideeën om Noord-Holland uit de Coronacrisis te helpen.

De ChristenUnie vindt dat we dit geld niet alleen moeten inzetten om de economische gevolgen in te perken. Daar is in eerste instantie het noodfonds vanuit het Rijk voor bedoeld. Met het provinciale herstelfonds moeten wij duidelijk richting geven: geen kleurloos herstel, maar een groen herstel dat nieuwe banen creëert in toekomstgerichte sectoren. Een herstel richting een nieuwe economie, die minder fossiel is, meer hernieuwbaar, in lijn met de klimaatopgaven, en met meer aandacht voor gezondheid, voor natuur en voor welzijn.

Econoom en Nobelprijswinner Joseph Stiglitz heeft samen met collega’s onderzoek gedaan naar de manier waarop herstelinvesteringen zowel effectief kunnen zijn èn bij kunnen dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Hun advies was om herstelinvesteringen te richten op plannen die al deels klaar liggen op de volgende gebieden:

  • schone infrastructuur;
  • energetische renovatie van gebouwen;
  • investeringen in opleidingen;
  • investeringen in natuur;
  • groene innovatie en onderzoek.

Wij presenteren daarom vijf hoopvolle en toekomstgerichte ideeën voor het Noord-Hollandse herstelfonds:

  • Investeer in het versneld oplossen van knelpunten op belangrijkste doorfietsroutes in Noord-Holland. Dit is extra relevant nu steeds meer mensen kiezen voor de fiets voor woon-werk verkeer, ook om drukte in het OV te vermijden.
  • Ga – in samenwerking met NH-se woningbouwverenigingen – 2000 sociale huurwoningen energieneutraal maken. Op deze manier kunnen juist mensen in sociale huurwoningen profiteren van een lage energierekening en een comfortabelere woning.
  • Financier – in samenwerking met installatiebranche – 1000 opleidingsplekken voor installateurs van duurzame verwarmingssystemen, zoals warmtepompen. Voor de warmtetransitie zijn we afhankelijk van voldoende en goed opgeleide technici, en met deze opleidingsplekken bieden we jongeren mooie kansen.
  • Regel extra financiering voor ondersteuning boeren rondom N2000-gebieden zodat we ze daadwerkelijk kunnen helpen bij het natuurinclusiever en extensiever boeren. Zo bieden we boeren perspectief en helpen we de natuur vooruit.
  • Financier een onderzoek en experiment om riet of lisdodde uit het veenweidegebied te gebruiken voor het produceren van isolatiemateriaal. Dit is een win-win situatie die kan bijdragen aan nieuwe verdienmodellen voor boeren en aan tegelijk aan het besparen van energie. Het is in theorie een goede mogelijkheid, maar het moet verder ontwikkeld en opgeschaald worden.

Wij zien uit naar de uitwerking van deze ideeën in het groene provinciale herstelfonds.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

april 2021

maart

februari

december 2020

november

oktober

september

augustus