ChristenUnie wil opheldering over bouwplan appartementencomplex in natuurgebied bij Huizen

263F4EB9-4814-40C5-8119-4C08F426B3EF.jpegmaandag 10 augustus 2020 21:11

De ChristenUnie-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland heeft het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over het bouwplan voor een appartementencomplex aan de Driftweg in Huizen. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de natuur en het landschap.

Het bouwplan bevindt zich in een gebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Volgens het bestemmingplan mag er op de plek één villa gebouwd worden. Fractievoorzitter Michel Klein: “Het plan om op deze plek een woontoren van 33 meter hoogte te bouwen gaat alle perken te buiten1. Ik ben enorm verbaasd dat een projectontwikkelaar zo’n zot plan presenteert in een natuurgebied.” De ChristenUnie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of er overleg over dit plan is geweest tussen de provincie, de gemeente en de projectontwikkelaar. Ook wil de ChristenUnie duidelijkheid over de regels die de natuur beschermen. Klein: “Bouwactiviteiten in het NNN gebied zijn helemaal niet toegestaan wanneer die een negatief effect hebben op het natuurgebied. Een woontoren met 37 appartementen heeft uiteraard grote effecten op de natuur ter plekke. Wij willen van het college de garantie dat het natuurgebied niet aangetast gaat worden.”

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het landschap. Volgens de tekeningen torent het complex straks zo’n 10 meter boven de bomen uit. Zowel vanaf het water als vanuit Huizen zal het gebouw zichtbaar zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten zal de vragen binnen 30 dagen beantwoorden.

Schriftelijke vragen

Inleiding

Op 1 juli 2020 is er bij de gemeente Gooise Meren een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een appartementencomplex op locatie Kadastraal perceel B 1351 te Naarden (Driftweg)2. De locatie is aangewezen als NNN-gebied en volgens het bestemmingsplan is op de momenteel onbebouwde locatie één “groot woonhuis” toegestaan (artikel 8: Woondoeleinden II) met een goothoogte van maximaal 6,5 meter (bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Gooise Meren, vastgesteld 10-09-2008). De aanvraag betreft een gebouw van 37 woningen met een lengte van 25 meter, een breedte van 35 meter en een hoogte van 33 meter. Het betreft dus een aanvraag voor een vergunning die afwijkt van het bestemmingplan.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de aantasting van de natuur en het landschap die dit bouwwerk zal veroorzaken. Wij hebben een aantal vragen aan het college over de bescherming van de natuurwaarden rondom dit specifieke project.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271011/naarders-en-huizers-geschokt-door-plan-voor-woontoren-in-natuurgebied-dit-willen-we-niet

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-40935.html

Vragen

 1. Is er contact of overleg geweest tussen de provincie, de initiatiefnemer en/of de gemeenten Gooise Meren en Huizen over dit plan?
 2. Zo ja:
  a. Heeft de provincie er in dit overleg op gewezen dat een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan geen nieuwe activiteit mogelijk mag maken die leidt tot verslechtering van het NNN (d.w.z. per saldo leiden tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden of tot vermindering van het oppervlakte van het NNN, of van de samenhang binnen het NNN)?
  b. Is er gesproken over wijziging van de begrenzing van het NNN?
 3. Klopt het dat de oppervlakte van het NNN zal afnemen wanneer dit plan gerealiseerd zal worden (omdat een deel van het perceel van onbebouwd zal veranderen naar bebouwd)?
 4. Klopt het dat het beschreven project niet valt onder de definitie “kleinschalige ontwikkeling” zoals bedoeld in artikel 2 van de PRV?
 5. Klopt het daarom dat dit bouwplan volgens de huidige provinciale regels niet door kan gaan?
 6. Zal de invoering van de omgevingsverordening NH2020 iets aan deze situatie veranderen?
 7. Kan GS toezeggen geen medewerking te zullen verlenen aan het mogelijk maken van een dergelijk grootschalige bouwplan binnen het NNN gebied?

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

december 2020

november

oktober

september

augustus

juni

mei

maart