Zorgen over veiligheid Noord-Hollandse fietspaden

fietspad_kvrijdag 21 augustus 2020 21:33

Op woensdag 12 augustus heeft een tragisch ongeluk met fatale afloop plaatsgevonden op het fietspad langs de provinciale weg N201 (Vreelandseweg) tussen Hilversum en Kortenhoef. En niet voor het eerst; al vaker hebben er ernstige eenzijdige ongevallen plaatsgevonden op deze locatie.

De provincie heeft uitgebreid beleid voor de fiets. In het programma Perspectief Fiets wordt veiligheid besproken onder opgave 6 "Verbeteren veiligheid door gedragsverandering" en opgave 8 "Innovatie". Onder die laatste opgave staat: 

 Speciale aandacht gaat ook uit naar eenzijdige ongevallen. Hier is de inrichting van het fietspad van belang: hoe is het gesteld met de vergevingsgezindheid van de bermen, de zichtbaarheid van (obstakels op) het fietspad? (...) Een relatief hoog aandeel van de fietsongevallen met letsel gebeurt niet in de woonplaats van het slachtoffer. Onbekendheid en inconsequente inrichting spelen hier wellicht een rol.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om te weten in hoeverre de provincie inzicht heeft in de veiligheid van haar eigen fietsinfrastructuur en welke plannen zij heeft om die waar noodzakelijk te verbeteren. Daarom hebben wij het college van GS onderstaande vragen gesteld. 

Vragen:

  1. Klopt het dat de provincie wegbeheerder is van het fietspad langs de Vreelandseweg?
  2. Voldoet de inrichting van het fietspad (breedte, belijning, kantmarkeringen) ter plekke van het ongeval aan de CROW aanbevelingen?
  3. Bent u bereid te onderzoeken hoe de veiligheid van het fietspad langs de Vreelandseweg verhoogd kan worden?
  4. Houdt de provincie bij hoe vaak (ernstige) ongevallen plaatsvinden op provinciale fietsinfrastructuur?
  5. Heeft de provincie een actueel overzicht van de mate waarin provinciale fietspaden voldoen aan de (veiligheids)aanbevelingen van de CROW?
  6. Is de provincie voornemens om de situaties waarin de fietspaden niet aan de veiligheidsaanbevelingen voldoen aan te pakken? 
  7. Zo ja, kan de provincie een planning met ons delen? 
  8. Is er binnen het programma mobiliteit voldoende geld beschikbaar voor het verbeteren van de veiligheid op fietspaden?
  9. Op welke manier geeft de provincie invulling aan de knelpunten rondom veiligheid zoals die beschreven staan in “opgave 8” van de nota Perspectief Fiets?

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

april 2021

maart

februari

december 2020

november

oktober

september

augustus