ChristenUnie bezorgd over sanering vuilstortplaats Groenewoud, Kortenhoef

Emmaweg Kortenhoefwoensdag 25 november 2020 13:40

De ChristenUnie Noord-Holland maakt zich zorgen over de toestand van de voormalige vuilstortplaats Groenewoud in de Kortenhoefse polder. Deze vuilstortplaats beslaat ongeveer 30 hectare en is ontstaan in de periode 1959-1973. Deze dient gesaneerd te worden.

Onderzoek uit 2009 noemt de bodemvervuiling van de vuilstort ‘ernstig’ en ‘spoedeisend’. Het gaat om vervuiling met zware metalen, paks, naftaleen, barium en benzeen. U kunt de bevindingen hier nalezen: https://bodemnieuws.nl/cms/4394--sp-1512954824.html.

De gemeente Wijdemeren werkt sinds 2013 aan plan Groenewoud, in samenwerking met Afvalzorg, Natuurmonumenten en de Vereniging Landeigenaren Kortenhoef, hierna VLEK. Dit project realiseert de bouw van waterwoningen in dit gebied, waardoor de sanering van de voormalige vuilstortplaats mogelijk wordt gemaakt. De gemeente Wijdemeren is deels eigenaar van de betreffende grond en dus medeverantwoordelijk voor de sanering.

In 2018 is het ontwerpbestemmingsplan besproken in de commissie Ruimte en Economie van de gemeente Wijdemeren, dat positief is ontvangen. Ook de Provincie Noord-Holland is positief over dit plan.

Het plan Groenewoud, inclusief de sanering, komt in het gedrang nu de gemeente Wijdemeren plan Zuidsingel Fase 8 in dezelfde Kortenhoefse polder wil realiseren. De commissie Ruimte, Wonen en Klimaat heeft diverse zienswijzen over dit plan ontvangen. Natuurmonumenten overweegt haar instemming met plan Groenwoud in te trekken als Zuidsingel Fase 8 wordt doorgezet.

De gemeente Wijdemeren heeft recent een kritische zienswijze van de provincie ontvangen met betrekking tot dit laatstgenoemde plan. In een eerdere brief van 2 november 2017 heeft u de gemeente er al op gewezen dat de mogelijke uitbreiding van bebouwing van de Zuidsingel niet ten koste mag gaan van het project Groenewoud.

Volgens de ChristenUnie Noord-Holland is de sanering van de vuilstortplaats urgent en wij zien de mogelijke vertraging van project Groenewoud, met mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, als onwenselijk.

Onze schriftelijke vragen:

Vraag 1:

Het meest recente rapport over de toestand van de stort waarover wij beschikken is van 2009 en opgesteld door ingenieursbureau DHV. Is dit het laatste rapport of is er een actueel onderzoek beschikbaar?

Vraag 2:

Wat is er gedaan met de aanbevelingen uit het rapport van 2009?

Vraag 3:

De vuilstort wordt continue gemonitord, begrepen wij van de huidige wethouder.

3a. Wij lezen dat dit gebied door Afvalzorg wordt gemonitord. Is dat juist?

3b. Welke rol spelen de gemeente Wijdemeren en provincie Noord-Holland in de monitoring en controle daarop?

3c. Is de uitkomst van de meest recente monitoring bij GS bekend?

3d. Zoja, wat is de uitkomst van de meest recente monitoring?

3e. Kunt u dit rapport met PS delen?

Vraag 4:

Mochten er geen recente onderzoeken bekend zijn, kan GS navraag doen bij Afvalzorg en de gemeente Wijdemeren naar de actuele stand van zaken?

Vraag 5:

Mocht er geen recent onderzoek naar de vuilstortplaats zijn gedaan, wat gaat de provincie doen om zicht te krijgen op de actuele situatie?

Vraag 6:

Hoe ziet de provincie erop toe dat de veiligheid gewaarborgd is?

Vraag 7:

Er is een grote noodzaak om het betreffende, ernstig vervuilde, terrein aan te pakken. Het terrein is door de provincie Noord-Holland aangemerkt als ernstig verontreinigd. Welke rol speelt GS om, in samenwerking met Afvalzorg, de gemeente Wijdemeren en overige belanghebbenden, tot spoedige sanering over te kunnen gaan?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

Heeft u vragen of wilt u reageren?
Stuur een e-mail naar ons duo-commissielid Esther Kaper-Hartenberg: hartenberge@noord-holland.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2021

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november