Communicatie rond RES verdient nader onderzoek

RES.jpgmaandag 01 februari 2021 17:58

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat waren er veel insprekers die hun zorgen kwamen uiten over de mogelijke komst van windturbines in hun leefomgeving. En dat, terwijl er nog niets is besloten, maar dat er alleen zogenoemde “zoekgebieden” zijn. Waar gaat het dan fout?

Ook in de kranten viel veel onrust te lezen en dat is volgens ons niet omdat er veel twijfel is over de noodzaak van de energietransitie, maar omdat de inwoners de indruk hebben geen grip te hebben op wat er gebeurt en in welk tempo. Er is veel verwarring bij inwoners over de status van zoekgebieden en de stappen in het RES proces.

En dat was in tegenspraak met de gedeputeerde, die in de commissievergadering hoog opgaf van het participatieproces. Waar GS denkt de inwoners echt goed gehoord te hebben, voelen inwoners zich niet gehoord en dat betekent dat het ergens fout gaat. Tijd om daar eens goed naar te kijken.

De ChristenUnie heeft de indruk dat er een aantal zaken door elkaar heen lopen in deze discussie. Er zijn veel organisaties betrokken geweest bij het RES-proces, maar voor veel inwoners blijft er veel onduidelijkheid. Dat beeld krijgen we ook bevestigd: bewoners rondom zoekgebieden vaak niet op de hoogte van de fase van het participatieproces, waardoor mensen menen dat het besluit al genomen is om windmolens te plaatsen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om te kijken hoe dit beter kan. Wij willen daarom dat een onderzoek doet naar de manier waarop gecommuniceerd is over het RES proces, hoe dat inwoners bereikt heeft en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Daarom hebben we de volgnede oproep aan het college van Gedeputeerde Staten gedaan:

  • een evaluatie uit te voeren van de communicatie door de verschillende partijen rondom het RES proces, waarin o.a. gekeken wordt naar: de vorm en welke kanalen bij de communicatie gebruikt zijn; de vraag of we met de onze communicatie alle (groepen) inwoners bereiken en de vraag of de communicatie naar beleving van de inwoners voldoende adequaat is.
  • te bekijken welke lessen daaruit getrokken kunnen worden voor het vervolg van het RES-proces of voor andere onderwerpen waarbij de betrokkenheid van burgers groot is;

De motie, die we daartoe hebben ingediend, kunt u hier downloaden.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2021

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november