Programma TATA Steel 2020-2050 eerste stap in goede richting

IJmuiden_02maandag 08 maart 2021 20:00

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe het nu zit met de handhaving van de vergunningen van TATA Steel en de conclusies zijn duidelijk: de handhaving was in technische zin correct, maar wel onvoldoende gezien de complexiteit van het bedrijf. En dus is er werk aan de winkel; veel werk.

TATA Steel is een omvangrijk en complex bedrijf en dat vraagt veel van de controlerende instantie, met name de Omgevingsdienst IJmond. En een complex bedrijf in combinatie met een wirwar van wet- en regelgeving maakt het voor omwonenden ongelofelijk ingewikkeld om een juridische vuist te maken richting TATA Steel. En dat moeizame juridische gevecht tussen omwonenden en TATA Steel tekent de gespannen sfeer van onvrede en gebrek aan vertrouwen. 

De ChristenUnie vindt dan ook dat klachten van omwonenden serieus moeten worden genomen en dat omwonenden zich gehoord moeten voelen. Klachten en zorgen kun je niet afdoen op formele of juridische gronden, zeker niet als het gaat om een bedrijf als TATA Steel. We zijn dan ook blij met de belofte om op een minder formalistische manier met klachten om te gaan. 

Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer laat goed zien dat er grote noodzaak is om pro-actiever en breder in te zetten op de handhaving. Het is belangrijk, want het gaat immers om de gezondheid van de inwoners van de IJmond. Het is schokkend om te lezen dat het meenemen van gezondheid in vergunningen en handhaving nauwelijks een wettelijke basis kent. Juist daar zit de grote zorg van omwonenden en juist daar moeten we keihard mee aan het werk. De Rekenkamer geeft aan dat de provincie het onderwerp "gezondheid" in de vergunningsverlening op landelijk en Europees niveau zou moeten agenderen. Deze aanbeveling ondersteunen wij dan ook van harte. 

De ChristenUnie ziet in dit rapport dan ook een onderstreping van de noodzaak om als provincie steviger in te zetten op een verbetering van de gezondheidssituatie in de IJmond, het terugdringen van de hinder, het verduurzamen van de staalindustrie, en het verbeteren van de relatie met de omgeving. Het programma TATA Steel 2020-2050 is daarvoor het startpunt, maar niet het eindpunt. We zullen moeten blijven werken aan de verbeteringen, nieuwe problemen die opdoen aanpakken en kansen die zich voordoen aangrijpen. 

Het zijn allemaal stappen in de goede richting, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat. De ChristenUnie zou graag na een jaar met het college terug willen kijken op de mate waarin de aanbevelingen verder zijn opgevolgd en wil jaarlijks met zowel het college van Gedeputeerde Staten als de Omgevingsdienst hierover het gesprek aangaan. 

 

 

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2021

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november