Zorgen over bevriezing werkzaamheden NNN door Agrarische Collectieven

Opmeer kruidenrijk graslandmaandag 29 maart 2021 14:30

Het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is een taak van de provincie en daarbij wordt samengewerkt met landeigenaren en landschapsbeheerders. Ook met de Agrarische Collectieven wordt samengewerkt om te komen tot een goede mix van agrarische activiteiten en natuurontwikkeling. Een waardevolle en vruchtbare samenwerking die nu ineens bevroren is. Wat is hier aan de hand?

Het Agrarisch Collectief Water, Land en Dijken liet weten dat de aanleiding is dat de pilots, waarin provincie en de collectieven samen keken naar mogelijkheden voor een regeling voor duurzaam agrarisch natuurbeheer door de provincie zouden worden beëindigd en vervangen door veel meer omvattende gebiedsprocessen. 

Alleen is uit de rondgang onder de leden van de agrarische collectieven gebleken dat de uitkomsten van de pilots te rigide zijn, onwerkbaar en economisch niet uitvoerbaar. Dat was voor de collectieven geen reden om op de handen te gaan zitten, maar om aan de slag te gaan met een nieuw plan, waarin de uitkomsten van de pilots zijn meegenomen. Helaas is dit plan niet besproken met de provincie en heeft de provincie eenzijdig besloten om de pilot stop te zetten. 

De collectieven zijn bezig met de realisatie en promotie van natuur-inclusieve landbouw en zetten zich in voor goed duurzaam beheer van natuur. Feitelijk is het zo dat zonder de inzet van deze collectieven en de vele honderden agrariërs die zich hieraan hebben verbonden, de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland een kansloze missie is. Je hebt elkaar keihard nodig, maar dan moet er wel een werkbare beheerregeling kunnen worden afgesproken. 

Een communicatiefoutje, zo noemde de gedeputeerde de gang van zaken. Het was wel de bedoeling geweest de collectieven erbij te betrekken, maar dat was even misgegaan. Gelukkig waren de keukentafelgesprekken hervat. 

Een verbijsterend antwoord voor de ChristenUnie en het roept de vraag op of de gedeputeerde zich bewust is van de enorme omvang van de collectieven. Alleen Water, Land en Dijken hebben al zo’n 500 agrarische leden en dan zijn er ook nog de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw van Texel, Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid en Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. Samen vertegenwoordigen deze vier collectieven circa 1000 boeren en daarmee de gehele provincie Noord-Holland. Dan praat je niet meer over een individueel keukentafelgesprek, maar over cruciale partners. 

De ChristenUnie heeft er begrip voor dat de collectieven de werkzaamheden tijdelijk bevroren hebben en is van mening dat de provincie het voortouw moet nemen om vooral in gesprek met elkaar te blijven. Ook al zijn de doelen van de provincie en de collectieven misschien niet helemaal hetzelfde, dan is het alsnog prima mogelijk om in goede samenwerking te kijken welke instrumenten gebruikt kunnen worden om het voor iedereen werkbaar te maken, zodat de agrariërs duidelijkheid hebben over hun bedrijfsvoering richting de toekomst en de provincie de opgave om deze periode 3000 hectare natuur te realiseren kan waarmaken. 

 

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2021

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november