Vooraankondiging inspiratiebijeenkomst: Zorg... geregeld of ontregeld?

Handenfoto Guus.jpgmaandag 15 maart 2021 21:02

Op vrijdagavond 4 juni is de Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie, maar ook een inspiratiebijeenkomst met als thema "Zorg... geregeld of ontregeld?". Tijdens deze bijeenkomst zullen meerdere inleiders samen met lokale ChristenUnie raadsleden in gesprek gaan over dit onderwerp. U bent daarbij van harte welkom!

Inleiding.

Op de website van de overheid kunnen we over de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten lezen, dat de Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.  

Maatregelen decentralisatie overheidstaken naar gemeenten

Het kabinet nam in 2015 een aantal maatregelen, zodat gemeenten hun nieuwe taken goed kunnen uitvoeren, zoals:

 • Minder regeldruk voor inwoners. De regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Inwoners met ingewikkelde problemen kunnen terecht bij 1 aanspreekpunt.
 • De geldstromen aan gemeenten voor de taken in het sociaal domein worden eenvoudiger ingericht. Gemeenten krijgen uiteindelijk 1 budget vanuit het gemeentefonds om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Besteding van en verantwoording over dit budget wordt zo voor gemeenten overzichtelijker.

De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij decentralisatie van overheidstaken. Het merendeel van deze taken voeren gemeenten op lokaal niveau uit. Daarvoor moeten gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren. De Rijksoverheid geeft de gemeenten beleidsvrijheid om hun nieuwe taken uit te voeren.

Vele vragen ter voorbereiding van deze inspiratie bijeenkomst 

Een van de belangrijkste doelstellingen van deze overdracht was bezuiniging. Na 6 jaar zijn er heel veel vragen over de gevolgen van de decentralisatie in de praktijk van de huidige zorg.

 • Waren de gemeenten voorbereid op deze decentralisatie qua kennis en kunde?
 • Zijn er wel/geen kosten verzwaard?
 • Zo ja, wat zijn de consequenties zijn voor de burgers?
 • Levert de markwerking voordelen op en zo ja, welke? 
 • Brengt de schaal grootte voordeel?
 • Is de zorg nu beter en meer bereikbaar geworden? 
 • Is de kwaliteit van zorg een selectiecriterium?
 • Hoe gaan gemeenten er nu mee om? 
 • Werken de gemeenschappelijke regelingen? Meer of minder bureaucratie?
 • Is de regie voldoende geregeld?
 • Welke rol speelt de provincie? 
 • Kan/zou dat anders moeten/kunnen?

De Provinciale Unie wil op deze Inspiratie Bijenkomst samen met een aantal inleiders EN met betrokken CU (raads)leden kijken naar deze ontwikkelingen en zoeken naar verbeteringen. 

Als U ervaring en/of ideeën heeft over dit onderwerp, dan horen we dat graag via bestuur@noordholland.christenunie.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2021

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november