Pas op de plaats met ontwikkeling Datacenters

Datacenter Middenmeer.jpgmaandag 12 april 2021 15:54

Dat er veel te doen is rondom de vestiging van datacenters in onze provincie is een understatement. Hoewel we allen dankbaar gebruik maken van de digitale communicatiemiddelen, zien we ook steeds scherper de nadelen van het de vestiging van de ene na de andere datareus in onze polders.

Recent zijn zorgelijke berichten in de media, verschenen over het drinkwaterverbruik en de lozing van vervuild water op het oppervlaktewater, maar gelukkig blijkt uit de antwoorden van GS op onze vragen dat er geen acuut probleem is. Er is wel reden tot zorg en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. 

Wij vinden het dan ook belangrijk om op korte termijn de datacenterstrategie te bespreken, want juist hierin kunnen we de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Wat de ChristenUnie betreft moet in die strategie in ieder geval ingegaan worden op de volgende aspecten:

  • De beloften om restwarmte te benutten moeten waargemaakt worden.
  • Landschappelijke inpassing moet op een goede manier vormgegeven worden.
  • Overlast door felle verlichting in de nacht moet beperkt worden.
  • Het opwekken van duurzame energie mag niet geblokkeerd worden doordat datacenters alle netcapaciteit in gebruik hebben.
  • Verborgen kosten, zoals noodzakelijke dijkverzwaringen moeten worden doorberekend.
  • Goed afwegen waar we dit soort centra wel, maar ook waar we ze niet willen.
  • Platte daken waar mogelijk gebruiken voor de opwek van zonne-energie.

Juist omdat er nog een hele serie datacenters op de rol staan om gebouwd te worden, is het uitermate urgent om dit spoedig te bespreken. In afwachting daarvan lijkt het ons verstandig om even een pas op de plaats te maken. De impact voor de omgeving is zo groot, dat even een kort moment van uitstel gerechtvaardigd is. 

Samen met de PvdD, JA21 en de SP heeft de ChristenUnie een motie ingediend om een tijdelijke stop op procedures voor nieuwe datacenters in de provincie af te kondigen totdat duidelijk is wie bevoegd gezag is en er een strategie voor datacenters ligt waarin bovenstaande punten goed geregeld zijn. 

De motie kunt u hier downloaden.

 

 

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2021

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november