Werkbezoek Enza Zaden, Dorcas en Agriport A7

carladikfaber_167x232zondag 01 maart 2015 14:02

Op maandag 16 maart bezoekt een delegatie van de Statenfractie samen met Carla Dik het bedrijf Enza Zaden-groep in Enkhuizen. Het onderdeel Vitalis is in 1994 opgericht als het eerste zaadbedrijf dat zich exclusief toelegt op de veredeling, productie, schoning en verkoop van hoogwaardig, biologisch zaad voor de biologische teler.

Na deze excursie gaat het gezelschap naar Dorcas in Andijk. Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt al dertig jaar de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Tenslotte wordt Agriport A7 bezocht. Agriport A7 is een moderne projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw en vollegrond teelten. Centraal in de productielocatie is een nieuw bedrijventerrein aangelegd. Door de clustering van grootschalige productie van verse groente, verwerking en logistiek wordt Agriport A7 beschouwd als het meest moderne Agropark ter wereld. Door samenwerking binnen de keten, ketenintegratie en cross-overs tussen verschillende ketens ontstaan goede mogelijkheden voor gebruik van reststromen (warmte, proceswater, CO2) van bedrijven in de omgeving. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om kosten te besparen en de concurrentiepositie te versterken.

« Terug