Lijsttrekker Elmer Benjamin stelt zich voor

Elmer Benjamin.jpgzaterdag 29 januari 2022 11:25

In het kader van de verkiezingen stelt onze lijsttrekker, Elmer Benjamin, zich voor.

Betrokken bij lokale ChristenUnie
Sinds ik in Bussum ben komen wonen, in 2007, ben ik betrokken geweest bij de lokale afdeling van de ChristenUnie. In 2015 werden de gemeenten Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg samengevoegd tot de gemeente Gooise Meren. Bij deze herindelingsverkiezingen mocht ik de lijst van de ChristenUnie aanvoeren. We grepen net naast een zetel. Wat in 2015 niet lukte, lukte in 2018 wel. Roel Kamphuis is nu namens de ChristenUnie raadslid in de Gemeente Gooise Meren. Sinds 2017 ben ik bestuurslid van de lokale afdeling Gooi Noord. 

Voorbereid op Verandering
Op dit moment mag ik me met een aantal kundige en gedreven kandidaten inzetten voor de waterschapsverkiezingen van in ons ‘Waterschap Amstel Gooi en Vecht’. We staan voor een keerpunt. Gaan we op deze voet voort of brengen we belangrijke veranderingen aan in ons gedrag? Hoe bereiden we ons voor op een klimaatverandering die er gaat komen? Hoe kunnen we het beste zorgdragen voor dit stukje schepping? En hoe kunnen we concreet in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht zuinig omgaan met de kostbare energie? Hoe kunnen we genoeg energie opwekken (op een duurzame manier) zodat de CO2-uitstoot verder wordt teruggedrongen? Het waterschap kan hier een belangrijke bijdrage aan hebben. Het waterschap moet hier een voortrekkersrol in nemen.

Al vroeg gefascineerd door water
Als klein kereltje was ik al gefascineerd door water. Het ogenschijnlijke gemak waarmee een rivier zich door de eeuwen een (water)weg baant door het landschap. Een waterval die met donderend geraas de diepte in stort om dan rustig kabbelend verder te stromen. Op het strand probeerde ik altijd het water de baas te zijn, misschien herkent u dat? Kastelen, waterlopen en dijken werden gebouwd om het water in goede banen te leiden. 

Water als hobby
Een ideaal dagje uit heeft iets met water. Vroeger heb ik gesurfd. Een dagje met vrienden breng ik door op een zeilboot. Als ik wil sporten roei ik graag bij Roeivereniging Naarden. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat dit er de laatste tijd maar moeilijk van komt. 

Het water boeit nog steeds
De fascinatie voor water is er nog steeds. Als adviseur hydrologie houd ik me bij Waterschap Zuiderzeeland bezig met het watersysteem van de Flevopolders. Bij stedelijke uitbreidingen of aanpassingen aan (snel)wegen adviseer ik namens het waterschap. Een enkele keer mag ik meedenken bij de inrichting van natuurgebieden. Het is dan de uitdaging de beste oplossing te vinden zodat een aantrekkelijk natuurgebied ontstaat en de naastgelegen akkers ook functioneren zoals het hoort.

Warme zomer
In mijn rol als droogtecoördinator ben ik tijdens de zomermaanden vooral actief om af te stemmen met collegawaterschappen en Rijkswaterstaat om zo de waterverdeling in noord Nederland goed te regelen. De zomer van 2018 was in dat opzicht een zomer om niet te vergeten. Terugkoppeling en advisering aan het dagelijks bestuur was een belangrijk onderdeel.

« Terug