Werkbezoek Visserij

Jacob Grietjevrijdag 30 juni 2017 13:16

Op vrijdag 19 mei heeft een delegatie van de ChristenUnie en de SGP een werkbezoek gebracht aan Den Helder met als thema de visserij om van binnenuit te horen waar vissers tegenaan lopen en hoe de sector omgaat het bewaken van de visstand en de effecten van het vissen op de ecologie.

Het gaat goed met de visstand in de Noordzee. Volgens het International Council for the Exploration of the Sea (ICES) is de hoeveelheid maatse schol in de Noordzee nog nooit zo groot geweest en ook het herstel van de Kabeljauw zet door. Voor het eerst in twintig jaar is het minimum aantal dat nodig is om de voortplanting van de Kabeljauw te borgen gehaald. Het is nog niet op het gewenste niveau, maar het herstel is duidelijk zichtbaar. 

Ook met de Haring gaat het de goede kant op. De aanwas van jonge haring is groter dan eerder werd geschat en dat is een mooi resultaat. Ook de Tong staat er goed voor en de volwassen tongstand bevindt zich de laatste jaren boven het veilige niveau om de voortplanting te waarborgen. 

Mooie cijfers die laten zien dat de vangstbeperkende maatregelen succesvol zijn geweest. De vloot is drastisch ingekrompen, er is veel geïnvesteerd in nieuwe, duurzame vistechnieken en de vissers houden rekening met gebieden die beperkt toegankelijk of geheel gesloten zijn voor de visserij. De visserman is tegenwoordig heel bewust bezig met het ecosysteem. Al deze maatregelen hebben effect gehad en de visbestanden in de Noordzee staan er goed voor.

Toch zijn er grote zorgen onder de Nederlandse vissers. In de eerste plaats is dat de toename van het aantal windparken op zee. Ook de vissers onderschrijven het belang van de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, maar het is wel van belang om te kijken waar je die parken aanlegt. Vooralsnog lijkt het erop dat de vissers onvoldoende mogen meedenken over de plaats waar deze parken het beste gebouwd kunnen worden.

Een tweede bron van zorg is de Brexit en de consequenties die de Brexit met zich meebrengt voor het mogen vissen in Britse wateren. In Europees verband zijn daar goede afspraken over, maar het is de vraag in hoeverre de onderhandelingen over de Brexit ook de belangen van de Nederlandse vissers worden meegenomen.

Ook is er veel discussie over de zogenoemde "aanlandingsplicht". Deze Europese verplichting schrijft voor dat alle vis, ondermaats of niet, aan wal gebracht moet worden. Tot nog toe werd deze vis zo snel mogelijk overboord gegooid om de overlevingskansen zo groot mogelijk te maken. Het deel dat dit niet overleeft, verdwijnt in de natuurlijke voedselketen.

Tijdens het werkbezoek voer de Jacob Grietje de haven van Den Helder binnen en konden we uit de eerste hand horen waar de vissers mee te maken hebben. We kregen een rondleiding door het schip en vol trots vertelde de bemanning op welke wijze zij vist en hoe zij met de Noordzee omgaan: "ons kapitaal zwemt in zee en daarvan mag je de rente vangen, maar van het kapitaal moet je afblijven". Zo werd kort en kernachtig verwoord hoe belangrijk een gezonde visstand is. 

Een van de methoden om duurzamer te vissen, is het zogenoemde pulsvissen. Met pulsvissen wordt een elektrisch veld in het water gemaakt waar de vissen doorheen zwemmen voordat ze in het net terecht komen. Bij het pulsvissen wordt het net niet over de bodem getrokken waardoor bodemberoering wordt voorkomen. En met het rijke bodemleven van de Noordzee scheelt dat aanzienlijk in ecologische schade. Tegelijkertijd wordt veel minder motorvermogen gevraagd en dat betekent een reductie van het brandstofgebruik met 50%. 

De ChristenUnie-SGP is erg content met het herstel van de visstand in de Noordzee en om het (puls)vissen beter te kunnen beoordelen is het de bedoeling dat een van de fractiemedewerkers later dit jaar een week mee gaat met de Jacob Grietje om zelf mee te maken en te ervaren hoe het in zijn werk gaat.