Werkbezoek Marker Wadden

Marker Waddenzaterdag 20 mei 2017 09:34

Nederland heeft er een nieuwe eilandengroep bij: de Marker Wadden. In Lelystad verrijst een archipel van natuureilanden in het Markermeer. De Marker Wadden zorgen ervoor dat de natuur in dit gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen.

Op uitnodiging van Natuurmonumenten hebben de fracties van de ChristenUnie Lelystad, Flevoland en Noord-Holland samen met ChristenUnie tweede Kamerlid Carla Dik een bezoek gebracht aan de Markerwadden om zelf te ervaren wat de impact is van dit enorme project. Wij hebben gewandeld over een van de prachtige eilanden en zagen daar de eerste rietkragen ontstaan en de eerste broedende vogels hadden hun plekje op deze nieuwe eilanden ingenomen.

Waarom Marker Wadden?

Het Markermeer is pas ontstaan in 1976 met aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daarvoor maakte het gebied deel uit van het IJsselmeer en voor 1932 vormde het een deel van de Zuiderzee. Door de aanleg van dammen en dijken en ontginningen heeft het Markermeer nauwelijks natuurlijke oevers en is het meer niet langer verbonden met de zee of een rivier. Op veel plaatsen heeft zich een dikke slibdeken afgezet op de bodem met grote gevolgen voor het bodemleven. Daarbij komt dat bij hardere wind het water vaak troebel is door slib dat opwelt van de bodem. Vissen en schelpdieren zijn hierdoor schaars geworden, met weer grote gevolgen voor de trekvogels. De vis- en vogelstand in het gebied is sterk achteruitgegaan.

Met de Marker Wadden komen er eilanden met natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Het water wordt hierdoor helderder, zodat de waterplanten, vissen en schelpdieren terugkomen, en daarmee het eten voor de vogels. Ook komen er wandelroutes, vogelkijkhutten en mogelijkheden om te recreëren bijvoorbeeld op het strand; er wordt natuur gecreëerd die ook toegankelijk is voor onze inwoners en dat vinden wij heel belangrijk.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de aanleg van deze nieuwe archipel niet de enige maatregel is die noodzakelijk is om de visstand weer op peil te krijgen. In de Afsluitdijk wordt binnenkort gestart met de zogenoemde "vismigratierivier" die er in combinatie met visvriendelijk spuien en langere openstelling van de sluisdeuren voor moet zorgen dat onder meer de glasaal, die op de Waddenzee wacht tot het naar het IJsselmeer kan om verder te groeien, alle ruimte krijgt. De combinatie van deze maatregelen zal ertoe leiden dat ook het Markermeer weer schoon wordt en ontstaan er goede omstandigheden dat de natuur zich kan herstellen. 

Het geld om de Marker Wadden te ontwikkelen komt van het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en derden. De eerste fase heeft ongeveer €75.000.000 gekost. Als ChristenUnie zijn wij blij met deze unieke ontwikkeling en we hopen dat in de toekomst heel veel inwoners kunnen genieten van een prachtig stukje nieuw land en nieuwe natuur.

Voor meer informatie: Marker Wadden