Gezond & Veilig bovenaan

Politiewapens.jpgmaandag 09 oktober 2017 13:25

De provincie Noord-Holland is druk doende een visie te formuleren over hoe Noord-Holland zich kan ontwikkelen en over hoe de provincie er over enkele decennia moet uitzien.

Die visie heet: Omgevingsvisie. Daarvoor vroeg de provincie aan de inwoners wat zij in onze provincie belangrijk vinden. Uit dat onderzoek blijkt dat het thema ‘gezond en veilig’ veruit voorop staat voor de inwoners.

Wij als ChristenUnie-SGP vinden dan ook dat de provincie met deze wens van u als inwoners rekening moet houden bij het verder opstellen en uitwerken van de Omgevingsvisie. In een motie hebben we dan ook verzocht:

“Wij verzoeken GS in de uitwerking van de omgevingsvisie rekenschap te geven dat een ruime meerderheid van de inwoners de waarden die het uitgangspunt zijn voor ‘Gezond en Veilig Noord-Holland’ belangrijk vindt.”

Marijke Terlouw