Landbouw op schaal

schapen080913_01dinsdag 10 oktober 2017 16:56

Onze provincie kent veel verschillende regio’s met eigen karakteristieken waarbij het landschap voor een groot deel wordt onderhouden door boeren. Helaas is er een maatschappelijke druk richting verdergaande schaalvergroting. Schaalvergroting brengt in bepaalde gebieden een aantasting van het landschap en natuurwaarden met zich mee.

Wij pleiten daarom voor ondersteuning van de boeren zodat zij hun onderhoudstaak van het landschap goed kunnen blijven uitvoeren. Het in kaart brengen van de gebieden waarbij kleinschalig en extensief geboerd kan worden is daarbij van belang. Daarnaast kan bekeken worden in welke gebieden meer grootschalige industriële landbouw kan plaatsvinden.

Joke Hoogendoorn