Geef fiets en Openbaar Vervoer prioriteit

fietspadwoensdag 11 oktober 2017 09:34

De fractie ChristenUnie-SGP wil met betrekking tot mobiliteit prioriteit te geven aan het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Omdat fietsen gezond en milieuvriendelijk is, moet dit meer gestimuleerd worden. Het aanleggen en verbeteren van de fietsinfrastructuur speelt hierin een grote rol.

Het ruimtebeslag en de kosten die aanpassing van de fietsinfrastructuur met zich meebrengen zijn relatief beperkt, waardoor nieuwe plannen makkelijk zijn in te passen. Daarnaast is het van belang dat het openbaar vervoer een impuls krijgt. Goed en hoogwaardig openbaar vervoer heeft immers een positief effect op de leefbaarheid. Bereikbaarheid staat daarbij centraal.

Joke Hoogendoorn